Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ResetObjectTimeout Method (String, TimeSpan)

Resets the object timeout value, defining how long objects reside in the cache before expiring. The value specified for the object overrides the default settings for the cache.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public void ResetObjectTimeout(
	string key,
	TimeSpan newTimeout
)

Parameters

key
Type: System..::..String
The unique value that is used to identify the object in the region.
newTimeout
Type: System..::..TimeSpan
The amount of time that the object should reside in the cache before expiration.

Unless explicitly specified at the time the object was added to the cache, the timeout value specified in the named cache configuration is used. This method allows you to re-start the clock for the object expiration.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft