Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

How to: Use the Import and Export Service in Azure SQL Database

Updated: July 27, 2015

This topic has been archived, and will be removed soon. For related information, see Migrating a Database to Azure SQL Database.

Vis:
© 2015 Microsoft