Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

RelayedOnewayTransportBindingElement.BuildChannelFactory<TChannel> Method

Creates a channel factory for creating channels of the specified type and that is initialized from the specified binding context.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public override IChannelFactory<TChannel> BuildChannelFactory<TChannel>(
	BindingContext context
)

Type Parameters

TChannel

The type of channel that the factory builds.

Parameters

context
Type: System.ServiceModel.Channels.BindingContext
The binding context that provides context for the binding element.

Return Value

Type: System.ServiceModel.Channels.IChannelFactory<TChannel>
A channel factory for creating channels of the specified type and that is initialized from the specified binding context.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft