Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Azure SQL Database Development: How-to Topics

Updated: February 25, 2015

This topic provides links to information about how to perform common programming tasks with Microsoft Azure SQL Database.

 

Topic Description

Guidelines for Connecting to Azure SQL Database Programmatically

Provides a list of general considerations when connecting to Microsoft Azure SQL Database.

How to: Connect to Azure SQL Database by using sqlcmd

Demonstrates how to connect to Microsoft Azure SQL Database by using the sqlcmd utility.

How to: Connect to Azure SQL Database by using ADO.NET

Demonstrates how to develop an application on Microsoft Azure SQL Database by using ADO.NET.

How to: Connect to Azure SQL Database Through ASP.NET

Demonstrates how to connect to Microsoft Azure SQL Database by using ASP.NET in an Azure Web Role.

How to: Connect to Azure SQL Database by using ADO.NET with Enterprise Library

Demonstrates how to more robustly and more reliably connect to and interact ith Microsoft Azure SQL Database by using Enterprise Library.

How to: Connect to Azure SQL Database Using ODBC

Demonstrates how to connect to Microsoft Azure SQL Database by using the Microsoft ODBC driver for Windows or Linux.

How to: Connect to Azure SQL Database Using PHP

Demonstrates how to connect to Microsoft Azure SQL Database by using PHP in an Azure CGI Web Role.

How to: Connect to Azure SQL Database Using JDBC

Demonstrates how to connect to Microsoft Azure SQL Database by using Java and the Microsoft SQL Server JDBC Driver

How to: Connect to Azure SQL Database Using the ADO.NET Entity Framework

Demonstrates how to connect to Microsoft Azure SQL Database by using the ADO.NET Entity Framework.

See Also

Vis:
© 2015 Microsoft