EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Operations on Affinity Groups

 

Updated: August 24, 2015

The Service Management API includes operations for managing affinity groups in your subscription.

Vis: