Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

sp_refreshsqlmodule (Azure SQL Database)

Updated: November 21, 2014

This topic is OBSOLETE. You can find the most current version in the SQL 14 Transact-SQL Reference.

ImportantImportant
This topic is not maintained. For the current version, see sp_refreshsqlmodule.

Updates the metadata for the specified non-schema-bound stored procedure, user-defined function, view, data manipulation language (DML) trigger, or database-level data definition language (DDL) trigger in the current database.

Syntax Conventions (Azure SQL Database)

sys.sp_refreshsqlmodule [ @name= ] 'module_name' 
    [ , [ @namespace = ] ' <class> ' ]

<class> ::=
{
  | DATABASE_DDL_TRIGGER
}

This syntax diagram demonstrates the supported arguments and options in Microsoft Microsoft Azure SQL Database.

Microsoft Azure SQL Database does not support the @namespace = SERVER_DDL_TRIGGER option with the sp_refreshsqlmodule system stored procedure.

For more information about the arguments and the sp_refreshsqlmodule system stored procedure, see sp_refreshsqlmodule in SQL Server Books Online.

Requires ALTER ANY DATABASE DDL TRIGGER permission in the current database when the specified module is a database-level DDL trigger.

Vis:
© 2015 Microsoft