Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Data Types (Azure SQL Database)

Updated: July 10, 2015

This topic is OBSOLETE. For information about Transact-SQL data types, see Data Types (Transact-SQL).

See Also

Vis:
© 2015 Microsoft