MSDN Library
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Data Types (Azure SQL Database)

Updated: July 10, 2015

This topic is OBSOLETE. For information about Transact-SQL data types, see Data Types (Transact-SQL).

See Also

Vis:
© 2015 Microsoft