EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

HttpsRelayTransportBindingElement Constructor (HttpsRelayTransportBindingElement)

 

Initializes a new instance of the HttpsRelayTransportBindingElement class, using the specified element.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected HttpsRelayTransportBindingElement(
	HttpsRelayTransportBindingElement elementToBeCloned
)

Parameters

elementToBeCloned
Type: Microsoft.ServiceBus.HttpsRelayTransportBindingElement

The element to be cloned.

Return to top
Vis: