EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Role Environment Functions

 

Updated: July 24, 2015

The Azure Service Runtime Native Library provides these functions for managing roles running on Azure or in the Microsoft Azure compute emulator.

RoleEnvironmentInitialize Function

RoleEnvironmentGetConfigurationSetting Function

RoleEnvironmentGetLocalResource Function

Vis: