Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Disk Management Structures
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Disk Management Structures

The following list identifies the structures that are used in disk management.

In this section

StructureDescription

CREATE_DISK

Contains information that the IOCTL_DISK_CREATE_DISK control code uses to initialize GUID partition table (GPT), master boot record (MBR), or raw disks.

CREATE_DISK_GPT

Contains information used by the IOCTL_DISK_CREATE_DISK control code to initialize GUID partition table (GPT) disks.

CREATE_DISK_MBR

Contains information that the IOCTL_DISK_CREATE_DISK control code uses to initialize master boot record (MBR) disks.

DEVICE_COPY_OFFLOAD_DESCRIPTOR

Contains the copy offload capabilities for a storage device.

DEVICE_LB_PROVISIONING_DESCRIPTOR

Contains the thin provisioning capabilities for a storage device.

DEVICE_SEEK_PENALTY_DESCRIPTOR

Used in conjunction with the IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY request to retrieve the seek penalty descriptor data for a device.

DEVICE_TRIM_DESCRIPTOR

Used in conjunction with the IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY request to retrieve the trim descriptor data for a device.

DEVICE_WRITE_AGGREGATION_DESCRIPTOR

Used in conjunction with the IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY control code to retrieve the write aggregation data for a device.

DEVICE_POWER_DESCRIPTOR

The DEVICE_POWER_DESCRIPTOR structure describes the power capabilities of a storage device.

DISK_CACHE_INFORMATION

Provides information about the disk cache.

DISK_CLUSTER_INFO

Represents information maintained on the partition manager about a disk that is part of a cluster.

DISK_DETECTION_INFO

Contains detected drive parameters.

DISK_EX_INT13_INFO

Contains extended Int13 drive parameters.

DISK_EXTENT

Represents a disk extent.

DISK_GEOMETRY

Describes the geometry of disk devices and media.

DISK_GEOMETRY_EX

Describes the extended geometry of disk devices and media.

DISK_GROW_PARTITION

Contains information used to increase the size of a partition.

DISK_INT13_INFO

Contains standard Int13 drive geometry parameters.

DISK_PARTITION_INFO

Contains the disk partition information.

DISK_PERFORMANCE

Provides disk performance information.

DISKQUOTA_USER_INFORMATION

Represents the per-user quota information.

DRIVE_LAYOUT_INFORMATION

Contains information about the partitions of a drive.

DRIVE_LAYOUT_INFORMATION_EX

Contains extended information about a drive's partitions.

DRIVE_LAYOUT_INFORMATION_GPT

Contains information about a drive's GUID partition table (GPT) partitions.

DRIVE_LAYOUT_INFORMATION_MBR

Provides information about a drive's master boot record (MBR) partitions.

FORMAT_PARAMETERS

Contains information used in formatting a contiguous set of disk tracks.

FORMAT_EX_PARAMETERS

Contains information used in formatting a contiguous set of disk tracks. It is used by the IOCTL_DISK_FORMAT_TRACKS_EX control code.

GET_DISK_ATTRIBUTES

Contains the attributes of a disk device.

GET_LENGTH_INFORMATION

Contains disk, volume, or partition length information used by the IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO control code.

PARTITION_INFORMATION

Contains information about a disk partition.

PARTITION_INFORMATION_EX

Contains partition information for standard AT-style master boot record (MBR) and Extensible Firmware Interface (EFI) disks.

PARTITION_INFORMATION_GPT

Contains GUID partition table (GPT) partition information.

PARTITION_INFORMATION_MBR

Contains partition information specific to master boot record (MBR) disks.

REASSIGN_BLOCKS

Contains disk block reassignment data.

REASSIGN_BLOCKS_EX

Contains disk block reassignment data.

SET_DISK_ATTRIBUTES

Specifies the attributes to be set on a disk device.

SET_PARTITION_INFORMATION

Contains information used to set a disk partition's type.

STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR

Used in conjunction with the IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY control code to retrieve the storage access alignment descriptor data for a device.

STORAGE_ADAPTER_DESCRIPTOR

Used with the IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY control code to retrieve the storage adapter descriptor data for a device.

STORAGE_DESCRIPTOR_HEADER

Used in conjunction with the IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY control code to retrieve the properties of a storage device or adapter.

STORAGE_DEVICE_DESCRIPTOR

Used in conjunction with the IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY control code to retrieve the storage device descriptor data for a device.

STORAGE_DEVICE_ID_DESCRIPTOR

Used with the IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY control code request to retrieve the device ID descriptor data for a device.

STORAGE_DEVICE_RESILIENCY_DESCRIPTOR

Contains the resiliency capabilities for a storage device.

STORAGE_MINIPORT_DESCRIPTOR

Used in conjunction with the IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY request to retrieve the storage adapter miniport driver descriptor data for a device.

STORAGE_PHYSICAL_ADAPTER_DATA

Describes a physical storage adapter.

STORAGE_PHYSICAL_DEVICE_DATA

Describes a physical storage device.

STORAGE_PHYSICAL_NODE_DATA

Represents a physical storage node.

STORAGE_PHYSICAL_TOPOLOGY_DESCRIPTOR

The STORAGE_PHYSICAL_TOPOLOGY_DESCRIPTOR structure is one of the query result structures returned from an IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY request.

STORAGE_PROPERTY_QUERY

Indicates the properties of a storage device or adapter to retrieve as the input buffer passed to the IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY control code.

STORAGE_SPEC_VERSION

Storage specification version.

STORAGE_WRITE_CACHE_PROPERTY

Used with the IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY control code to retrieve information about a device's write cache property.

VERIFY_INFORMATION

Contains information used to verify a disk extent.

 

The following device input and output structures are obsolete:

DRIVE_LAYOUT_INFORMATION
PARTITION_INFORMATION
SET_PARTITION_INFORMATION

 

 

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft