TraceLogger Ahli

Jadual berikut menyenaraikan ahli yang terdedah kepada jenis TraceLogger .

  Nama Perihalan
  TraceLogger  
Atas

  Nama Perihalan
public property LastError Last Error from CRM
public property LastException Last Exception from CRM
Atas

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodEquals  (diwarisi daripada Object)
public methodGetHashCode  (diwarisi daripada Object)
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodLogLebih beban.  
public methodResetLastError 
public methodToString  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
protected method Finalize  (diwarisi daripada Object)
protected method MemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)
Atas

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: