CrmOnlineDiscoveryServers Kaedah

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodEquals  (diwarisi daripada Object)
public methodGetHashCode  (diwarisi daripada Object)
public methodGetServerByShortNameFinds a Server by Name in the List or return null.
public methodGetServerShortNameByDisplayNameFinds the server short name by server Uri
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodToString  (diwarisi daripada Object)

  Nama Perihalan
protected method Finalize  (diwarisi daripada Object)
protected method MemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: