XmlUtil Ahli

Jadual berikut menyenaraikan ahli yang terdedah kepada jenis XmlUtil .

  Nama Perihalan
  XmlUtil  
Atas

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodstaticCreateXmlDocumentLebih beban.  
public methodstaticCreateXmlReaderLebih beban.  
public methodstaticCreateXmlWriterLebih beban.  
public methodEquals  (diwarisi daripada Object)
public methodGetHashCode  (diwarisi daripada Object)
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodToString  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
protected method Finalize  (diwarisi daripada Object)
protected method MemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)
Atas

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: