DeviceRegistrationResponse Ahli

Internal Use only

Jadual berikut menyenaraikan ahli yang terdedah kepada jenis DeviceRegistrationResponse .

  Nama Perihalan
public property Error Internal Use only
public property ErrorSubCode Internal Use only
public property IsSuccess Internal Use only
public property Puid Internal Use only
Atas

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodEquals  (diwarisi daripada Object)
public methodGetHashCode  (diwarisi daripada Object)
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodToString  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
protected method Finalize  (diwarisi daripada Object)
protected method MemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)
Atas

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: