ServiceEndpointFault Ahli

Represents a fault at a service endpoint in the cloud.

Jadual berikut menyenaraikan ahli yang terdedah kepada jenis ServiceEndpointFault .

  Nama Perihalan
  ServiceEndpointFault Lebih beban. Overloaded constructor for initializing a new instance of the ServiceEndpointFault class.
Atas

  Nama Perihalan
public property ErrorDetails Gets the details of the fault.
public property ExtensionData Mendapat atau menetapkan struktur yang mengandungi data tambahan.
public property Message Gets the message for the fault.
Atas

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodEquals  (diwarisi daripada Object)
public methodGetHashCode  (diwarisi daripada Object)
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodToString  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
protected method Finalize  (diwarisi daripada Object)
protected method MemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)
Atas

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: