MetadataQueryBase Ahli

Represents the abstract base class for constructing a metadata query.

Jadual berikut menyenaraikan ahli yang terdedah kepada jenis MetadataQueryBase .

  Nama Perihalan
  MetadataQueryBase Initializes a new instance of the MetadataQueryBase class.
Atas

  Nama Perihalan
public property ExtensionData Mendapat atau menetapkan struktur yang mengandungi data tambahan.
Atas

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodEquals  (diwarisi daripada Object)
public methodGetHashCode  (diwarisi daripada Object)
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodToString  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
protected method Finalize  (diwarisi daripada Object)
protected method MemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)
Atas

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: