InsertStatusValueResponse Ahli

Contains the response from the InsertStatusValueRequest class.

Jadual berikut menyenaraikan ahli yang terdedah kepada jenis InsertStatusValueResponse .

  Nama Perihalan
  InsertStatusValueResponse Initializes a new instance of the InsertStatusValueResponse class.
Atas

  Nama Perihalan
public property ExtensionData  Mendapat atau menetapkan struktur yang mengandungi data tambahan. (diwarisi daripada OrganizationResponse)
public property Item  Gets an indexer for the Results collection. (diwarisi daripada OrganizationResponse)
public property NewOptionValue Gets the option value for the new option.
public property ResponseName  Gets or sets the name of the response. (diwarisi daripada OrganizationResponse)
public property Results  Gets the results of the request that was performed. (diwarisi daripada OrganizationResponse)
Atas

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodEquals  (diwarisi daripada Object)
public methodGetHashCode  (diwarisi daripada Object)
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodToString  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
protected method Finalize  (diwarisi daripada Object)
protected method MemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)
Atas

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: