YammerSettings Ahli

Contains settings for Yammer.

Jadual berikut menyenaraikan ahli yang terdedah kepada jenis YammerSettings .

  Nama Perihalan
  YammerSettings Initializes a new instance of the YammerSettings class.
Atas

  Nama Perihalan
public property ApplicationId Gets or sets the application ID.
public property ApplicationSecret Gets or sets the application secret.
public property ExtensionData  Mendapat atau menetapkan struktur yang mengandungi data tambahan. (diwarisi daripada DeploymentObject)
Atas

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodEquals  (diwarisi daripada Object)
public methodGetHashCode  (diwarisi daripada Object)
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodToString  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
protected method Finalize  (diwarisi daripada Object)
protected method MemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)
Atas

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: