TeamSettings Ahli

Contains settings for the auto created (system-managed) access teams.

Jadual berikut menyenaraikan ahli yang terdedah kepada jenis TeamSettings .

  Nama Perihalan
  TeamSettings Initializes a new instance of the TeamSettings class.
Atas

  Nama Perihalan
public property ExtensionData  Mendapat atau menetapkan struktur yang mengandungi data tambahan. (diwarisi daripada DeploymentObject)
public property MaxAutoCreatedAccessTeamsPerEntity Gets or sets the maximum number of auto created (system-managed) access teams per entity. Required.
public property MaxEntitiesEnabledForAutoCreatedAccessTeams Gets or sets the maximum number of entities that can be enabled for auto created (system-managed) access teams. Required.
Atas

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodEquals  (diwarisi daripada Object)
public methodGetHashCode  (diwarisi daripada Object)
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodToString  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
protected method Finalize  (diwarisi daripada Object)
protected method MemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)
Atas

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: