RetrieveMonitoringResultsResponse Ahli

Contains the response from RetrieveMonitoringResultsRequest.

Jadual berikut menyenaraikan ahli yang terdedah kepada jenis RetrieveMonitoringResultsResponse .

  Nama Perihalan
  RetrieveMonitoringResultsResponse Initializes a new instance of the RetrieveMonitoringResultsResponse class.
Atas

  Nama Perihalan
public property ExtensionData  Mendapat atau menetapkan struktur yang mengandungi data tambahan. (diwarisi daripada DeploymentServiceResponse)
public property MonitoringResults Gets or sets the retrieved monitoring results.
public property ServiceHealth Gets or sets the retrieved service health status.
Atas

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodEquals  (diwarisi daripada Object)
public methodGetHashCode  (diwarisi daripada Object)
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodToString  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
protected method Finalize  (diwarisi daripada Object)
protected method MemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)
Atas

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: