DeploymentEntity Ahli

Base class for deployment entities.

Jadual berikut menyenaraikan ahli yang terdedah kepada jenis DeploymentEntity .

  Nama Perihalan
  DeploymentEntity Initializes a new instance of the DeploymentEntity class.
Atas

  Nama Perihalan
public property ExtensionData  Mendapat atau menetapkan struktur yang mengandungi data tambahan. (diwarisi daripada DeploymentObject)
Atas

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodEquals  (diwarisi daripada Object)
public methodGetHashCode  (diwarisi daripada Object)
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodToString  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
protected method Finalize  (diwarisi daripada Object)
protected method MemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)
Atas

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: