DeferredOperationStatus Ahli

Contains information about the status of a deferred operation.

Jadual berikut menyenaraikan ahli yang terdedah kepada jenis DeferredOperationStatus .

  Nama Perihalan
  DeferredOperationStatus Initializes a new instance of the DeferredOperationStatus class.
Atas

  Nama Perihalan
public property AssociatedEntityInstance Gets or sets the ID of the deployment entity instance associated with this deferred operation.
public property ExtensionData  Mendapat atau menetapkan struktur yang mengandungi data tambahan. (diwarisi daripada DeploymentObject)
public property ProcessingCompletedTime Gets or sets the time that the deferred operation processing completed.
public property ProcessingError Gets or sets the error information for the deferred operation.
public property ProcessingStartTime Gets or sets the time that the deferred operation processing started.
public property State Gets or sets the current state of the deferred operation.
public property SubmissionTime Gets or sets the time that the deferred operation processing was submitted.
Atas

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodEquals  (diwarisi daripada Object)
public methodGetHashCode  (diwarisi daripada Object)
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodToString  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
protected method Finalize  (diwarisi daripada Object)
protected method MemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)
Atas

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: