BeginImportOrganizationResponse Ahli

Contains the response from the BeginImportOrganizationRequest.

Jadual berikut menyenaraikan ahli yang terdedah kepada jenis BeginImportOrganizationResponse .

  Nama Perihalan
  BeginImportOrganizationResponse Initializes a new instance of the BeginImportOrganizationResponse class.
Atas

  Nama Perihalan
public property ExtensionData  Mendapat atau menetapkan struktur yang mengandungi data tambahan. (diwarisi daripada DeploymentServiceResponse)
public property OperationId  Gets the ID of the asynchronous request. (diwarisi daripada DeferredOperationResponse)
Atas

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodEquals  (diwarisi daripada Object)
public methodGetHashCode  (diwarisi daripada Object)
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodToString  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
protected method Finalize  (diwarisi daripada Object)
protected method MemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)
Atas

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: