BeginCreateOrganizationRequest Ahli

Contains the data that is needed to initiate the asynchronous operation to create an organization.

Jadual berikut menyenaraikan ahli yang terdedah kepada jenis BeginCreateOrganizationRequest .

  Nama Perihalan
  BeginCreateOrganizationRequest Initializes a new instance of the BeginCreateOrganizationRequest class.
Atas

  Nama Perihalan
public property ExtensionData  Mendapat atau menetapkan struktur yang mengandungi data tambahan. (diwarisi daripada DeploymentServiceRequest)
public property Organization Gets or sets the organization instance to be created. Required.
public property SysAdminName Gets or sets the name of the system administrator for the new organization. Required.
Atas

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodEquals  (diwarisi daripada Object)
public methodGetHashCode  (diwarisi daripada Object)
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodToString  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
protected method Finalize  (diwarisi daripada Object)
protected method MemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)
Atas

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: