MutexLockProvider Ahli

Applies To: Microsoft Dynamics CRM 2015, Microsoft Dynamics CRM Online

(Developer Extensions)

Jadual berikut menyenaraikan ahli yang terdedah kepada jenis MutexLockProvider .

  Nama Perihalan
  MutexLockProvider  
Atas

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodEquals  (diwarisi daripada Object)
public methodGet  Lebih beban. (diwarisi daripada LockProvider)
public methodGetHashCode  (diwarisi daripada Object)
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodLock  Lebih beban. (diwarisi daripada LockProvider)
public methodLockDiganti.  
public methodLock  Lebih beban. (diwarisi daripada LockProvider)
public methodToString  (diwarisi daripada Object)
Atas

(lihat juga Extension Kaedah)
 NamaPerihalan
protected methodFinalize  (diwarisi daripada Object)
protected methodGetDefaultTimeout  (diwarisi daripada LockProvider)
protected methodMemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
public extension method SerializeByJson  Serialize an object using the DataContractJsonSerializer. (Defined by ObjectExtensions.)
Atas

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: