RetrieveRolePrivilegesRoleResponse Ahli

Contains the response from the RetrieveRolePrivilegesRoleRequest class.

Jadual berikut menyenaraikan ahli yang terdedah kepada jenis RetrieveRolePrivilegesRoleResponse .

  Nama Perihalan
  RetrieveRolePrivilegesRoleResponse Initializes a new instance of the RetrieveRolePrivilegesRoleResponse class.
Atas

  Nama Perihalan
public property ExtensionData  Mendapat atau menetapkan struktur yang mengandungi data tambahan. (diwarisi daripada OrganizationResponse)
public property Item  Gets an indexer for the Results collection. (diwarisi daripada OrganizationResponse)
public property ResponseName  Gets or sets the name of the response. (diwarisi daripada OrganizationResponse)
public property Results  Gets the results of the request that was performed. (diwarisi daripada OrganizationResponse)
public property RolePrivileges Gets an array that contains the IDs and depths of the privileges that are held by the specified role.
Atas

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodEquals  (diwarisi daripada Object)
public methodGetHashCode  (diwarisi daripada Object)
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodToString  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
protected method Finalize  (diwarisi daripada Object)
protected method MemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)
Atas

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: