ExportToExcelOnlineRequest Ahli

Untuk penggunaan dalaman sahaja.

Jadual berikut menyenaraikan ahli yang terdedah kepada jenis ExportToExcelOnlineRequest .

  Nama Perihalan
public property ExtensionData  Mendapat atau menetapkan struktur yang mengandungi data tambahan. Optional. (diwarisi daripada OrganizationRequest)
public property FetchXml Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property Item  Gets or sets the indexer for the Parameters collection. (diwarisi daripada OrganizationRequest)
public property LayoutXml Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property Parameters  Gets or sets the collection of parameters for the request. Required, but is supplied by derived classes. (diwarisi daripada OrganizationRequest)
public property QueryApi Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property QueryParameters Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property RequestId  Gets or sets the ID of an asynchronous operation (system job). Optional.  (diwarisi daripada OrganizationRequest)
public property RequestName  Gets or sets the name of the request. Required, but is supplied by derived classes. (diwarisi daripada OrganizationRequest)
public property View Untuk penggunaan dalaman sahaja.
Atas

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodEquals  (diwarisi daripada Object)
public methodGetHashCode  (diwarisi daripada Object)
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodToString  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
protected method Finalize  (diwarisi daripada Object)
protected method MemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)
Atas

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: