UploadItems operation

Last modified: July 01, 2013

Applies to: Exchange Online | Exchange Server 2007 | Exchange Server 2010 | Exchange Server 2013 | Office 365

In this article
UploadItems Request Example
Successful UploadItems Response Example
UploadItems Error Response Example

The UploadItems operation uploads a stream of items into an Exchange mailbox.

Important note Important

The UploadItems operation is restricted in MicrosoftExchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1) to a maximum import payload of 25MB of base64 encoded data. The setting can be altered in the web.config file.

Description

The following example of an UploadItems request shows how to upload two items into a mailbox. The first item is a new item. The second item is an updated version of an existing item in the mailbox.

Code

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
        xmlns:t="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types"
        xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages">
 <soap:Header>
  <t:RequestServerVersion Version="Exchange2010_SP1" />
 </soap:Header>
 <soap:Body>
  <m:UploadItems>
   <m:Items>
    <t:Item CreateAction="CreateNew">
     <t:ParentFolderId Id="AQMkADhhOGIgAAAA==" ChangeKey="AQAAAA=="/>
     <t:Data>
      AQAAAAgAAAAAAAAAAQAAAAMAAAAYAAAAAQAAAAcDAgAAAAAAwAAAAA
      AAAEYAJACABAAAAAYAAAABDqSAAAACAAAAcSMAAOSECEBbAAAAL089
      RklSU1QgT1JHQU5JWkFUSU9OL09VPUVYQ0hBTkdFIEFETUlOSVNUUk
      FUSVZFIEdST1VQIChGWURJQk9IRjIzU1BETFQpL0NOPVJFQ0lQSUVO
      VFMvQ049AAMAFwABAAAAsIQaABIAAABJAFAATQAuAE4AbwB0AGUAAA
      ALACMAAAADACYAAAAAAAsAKQAAAAMALgAAAAAAAwA2AAAAAACwhw4=
     </t:Data>
    </t:Item>
    <t:Item CreateAction="Update">
     <t:ParentFolderId Id="AQMkADhhOGIgAAAB==" ChangeKey="AQAAAA=="/>
     <t:ItemId Id="AAMkADhhOGU0MGM7AAA=" ChangeKey="CQAAAA=="/>
     <t:Data>
      AQAAAAgAAAAAAAAAAQAAAAMAAAAYAAAAAQAAAAcDAgAAAAAAwAAAAA
      AAAEYAJACABAAAAAYAAAABDqSAAAACAAAANiAAAOSECEBbAAAAL089
      RklSU1QgT1JHQU5JWkFUSU9OL09VPUVYQ0hBTkdFIEFETUlOSVNUUk
      FUSVZFIEdST1VQIChGWURJQk9IRjIzU1BETFQpL0NOPVJFQ0lQSUVO
      VFMvQ049AAMAFwABAAAAsIQaABIAAABJAFAATQAuAE4AbwB0AGUAAA
      ALACMAAAALACkAAAADADYAAAAAALCENwAyAAAASQBuAHQAZQByAGUA
      cwB0AGkAbgBnACAALQAgAGYAcgBvAG0AIABFAFcAUwBNAEEAAABAAD
      kAgJ2chyHuygECATsAZQAAAEVYOi9PPUZJUlNUIE9SR0FOSVpBVBMO
     </t:Data>
    </t:Item>
   </m:Items>
  </m:UploadItems>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

Comments

Identifiers and the item data have been shortened to preserve readability.

Request Elements

Description

The following example shows a successful response to the UploadItems request.

Code

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <s:Header>
  <h:ServerVersionInfo MajorVersion="14"
             MinorVersion="1"
             MajorBuildNumber="164"
             MinorBuildNumber="0"
             Version="Exchange2010_SP1"
             xmlns:h="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types"
             xmlns="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types"
             xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
             xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
 </s:Header>
 <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <m:UploadItemsResponse xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages"
              xmlns:t="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types">
   <m:ResponseMessages>
    <m:UploadItemsResponseMessage ResponseClass="Success">
     <m:ResponseCode>NoError</m:ResponseCode>
     <m:ItemId Id="AAMkADhhUFZ/AAA=" ChangeKey="CQAAABYAAABsMBS3hrihS7voMf0GPIQeAAAAULQm"/>
    </m:UploadItemsResponseMessage>
    <m:UploadItemsResponseMessage ResponseClass="Success">
     <m:ResponseCode>NoError</m:ResponseCode>
     <m:ItemId Id="AAMkADhhOGZ7AAA=" ChangeKey="CQAAABYAAABsMBS3hrihS7voMf0GPIQeAAAAULQn"/>
    </m:UploadItemsResponseMessage>
   </m:ResponseMessages>
  </m:UploadItemsResponse>
 </s:Body>
</s:Envelope>

Comments

Item identifiers have been shortened to preserve readability.

Response Elements

Description

The following example shows a response to the UploadItems request that contains an error caused by an attempt to update an item that cannot be found in the mailbox.

Code

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <s:Header>
  <h:ServerVersionInfo MajorVersion="14" 
             MinorVersion="1" 
             MajorBuildNumber="164" 
             MinorBuildNumber="0" 
             Version="Exchange2010_SP1" 
             xmlns:h="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types" 
             xmlns="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types" 
             xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
             xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
 </s:Header>
 <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <m:UploadItemsResponse xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages" 
              xmlns:t="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types">
   <m:ResponseMessages>
    <m:UploadItemsResponseMessage ResponseClass="Error">
     <m:MessageText>The specified object was not found in the store.</m:MessageText>
     <m:ResponseCode>ErrorItemNotFound</m:ResponseCode>
     <m:DescriptiveLinkKey>0</m:DescriptiveLinkKey>
    </m:UploadItemsResponseMessage>
   </m:ResponseMessages>
  </m:UploadItemsResponse>
 </s:Body>
</s:Envelope>

Error Response Elements

Show: