영업: 1-800-867-1380

Blob 서비스 오류 코드

업데이트 날짜: 2015년 4월

˘ĄŮŔ˝ ÇĄżˇ łŞż­µČ żŔˇ¤ů Äڵ墥 Blob Ľ­şń˝şżˇ ˘ĄëÇŃ ŔŰľˇŔżˇ ŔÇÇŘ ąÝČŻµÉ Ľö ŔÖ˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

 

오류 코드 HTTP 상태 코드 사용자 메시지

InvalidBlobOrBlock

Ŕ©¬˘¬řµČ żäĂ»(400)

ÁöÁ˘´µČ blob ˘ŇǢĄÂ şíˇ¤Ď ÄÜĹŮáŔˇĆˇ Ŕ©¬˘¬řµÇľú˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

InvalidBlockId

Ŕ©¬˘¬řµČ żäĂ»(400)

ÁöÁ˘´µČ şíˇ¤Ď IDˇĆˇ Ŕ©¬˘¬řµÇľú˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ. şíˇ¤Ď ID˘ĄÂ Base64ˇ¤Î ŔÎÄÚµůµÇľîľ©¬ ÇŐ˘ĄĎ˘ĄŮ.

InvalidBlockList

Ŕ©¬˘¬řµČ żäĂ»(400)

ÁöÁ˘´µČ şíˇ¤Ď ˘¬ńˇ¤ĎŔĚ Ŕ©¬˘¬řµÇľú˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

ContainerNotFound

ĂŁŔ» Ľö ľřŔ˝(404)

ÁöÁ˘´ÇŃ ÄÁšżŔ̳ʡơ ľř˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

BlobNotFound

ĂŁŔ» Ľö ľřŔ˝(404)

ÁöÁ˘´ÇŃ blobˇĆˇ ľř˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

ContainerAlreadyExists

Ă浹(409)

ÁöÁ˘´ÇŃ ÄÁšżŔ̳ʡơ ŔĚąĚ ŔÖ˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

ContainerDisabled

Ă浹(409)

ÁöÁ˘´ÇŃ ÄÁšżŔ̳ʡơ ˇĆü˘¬˘çŔÚżˇ ŔÇÇŘ ÇŘÁ¦µÇľú˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

ContainerBeingDeleted

Ă浹(409)

ÁöÁ˘´ÇŃ ÄÁšżŔ̳ʡơ »čÁ¦µÇ˘ĄÂ Á©¬ŔÔ˘ĄĎ˘ĄŮ.

BlobAlreadyExists

Ă浹(409)

ÁöÁ˘´ÇŃ blobˇĆˇ ŔĚąĚ ŔÖ˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

LeaseNotPresentWithBlobOperation

»çŔü Á˘ŇˇĆÇ ˝ÇĆĐ(412)

ÇöŔç blobżˇ ˘ĄëÇŃ ŔÓ˘ĄëˇĆˇ ľř˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

LeaseNotPresentWithContainerOperation

»çŔü Á˘ŇˇĆÇ ˝ÇĆĐ(412)

ÇöŔç ÄÁšżŔ̳ʿˇ ˘ĄëÇŃ ŔÓ˘ĄëˇĆˇ ľř˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

LeaseLost

»çŔü Á˘ŇˇĆÇ ˝ÇĆĐ(412)

ŔÓ˘Ąë IDˇĆˇ ÁöÁ˘´µÇľúÁö˘¬˘¬ blob/ÄÁšżŔ̳ʿˇ ˘ĄëÇŃ ŔÓ˘ĄëˇĆˇ ˘¬˘¬ˇ¤áµÇľú˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

LeaseIdMismatchWithBlobOperation

»çŔü Á˘ŇˇĆÇ ˝ÇĆĐ(412)

ÁöÁ˘´ÇŃ ŔÓ˘Ąë IDˇĆˇ blobŔÇ ŔÓ˘Ąë IDżÍ ŔĎġÇĎÁö ľĘ˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

LeaseIdMismatchWithContainerOperation

»çŔü Á˘ŇˇĆÇ ˝ÇĆĐ(412)

ÁöÁ˘´ÇŃ ŔÓ˘Ąë IDˇĆˇ ÄÁšżŔĚłĘŔÇ ŔÓ˘Ąë IDżÍ ŔĎġÇĎÁö ľĘ˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

LeaseIdMissing

»çŔü Á˘ŇˇĆÇ ˝ÇĆĐ(412)

ÇöŔç blob/ÄÁšżŔ̳ʿˇ ˘ĄëÇŃ ŔÓ˘ĄëˇĆˇ ŔÖŔ˘¬˘¬ç żäĂ»żˇ ŔÓ˘Ąë IDˇĆˇ ÁöÁ˘´µÇÁö ľĘľŇ˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

LeaseNotPresentWithLeaseOperation

Ă浹(409)

ÇöŔç blob/ÄÁšżŔ̳ʿˇ ˘ĄëÇŃ ŔÓ˘ĄëˇĆˇ ľř˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

LeaseIdMismatchWithLeaseOperation

Ă浹(409)

ÁöÁ˘´ÇŃ ŔÓ˘Ąë IDˇĆˇ blob/ÄÁšżŔĚłĘŔÇ ŔÓ˘Ąë IDżÍ ŔĎġÇĎÁö ľĘ˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

LeaseAlreadyPresent

Ă浹(409)

ŔÓ˘ĄëˇĆˇ ŔĚąĚ ŔÖ˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

LeaseAlreadyBroken

Ă浹(409)

ŔÓ˘ĄëˇĆˇ ŔĚąĚ Á©¬˘ĄÜµÇľúŔ˘¬ąÇˇ¤Î ˘ĄŮ˝Ă Á©¬˘ĄÜÇŇ Ľö ľř˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

LeaseIsBrokenAndCannotBeRenewed

Ă浹(409)

ŔÓ˘Ąë IDˇĆˇ ŔĎġÇĎÁö˘¬˘¬ ŔÓ˘ĄëˇĆˇ ˘¬í˝ĂŔűŔ˘¬ˇ¤Î Á©¬˘ĄÜµÇľî ˇĆ»˝ĹÇŇ Ľö ľř˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

LeaseIsBreakingAndCannotBeAcquired

Ă浹(409)

ŔÓ˘Ąë IDˇĆˇ ŔĎġÇĎÁö˘¬˘¬ ŔÓ˘ĄëˇĆˇ ÇöŔç Á©¬˘ĄÜ Á©¬ŔÎ »óĹÂŔ̹ǡ¤Î Á©¬˘ĄÜµÉ ˘Ňˇ×ˇľîÁö˘ĄÂ ČąµćÇŇ Ľö ľř˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

LeaseIsBreakingAndCannotBeChanged

Ă浹(409)

ŔÓ˘Ąë IDˇĆˇ ŔĎġÇĎÁö˘¬˘¬ ŔÓ˘ĄëˇĆˇ ÇöŔç Á©¬˘ĄÜ Á©¬ŔÎ »óĹÂŔ̹ǡ¤Î şŻˇĆćÇŇ Ľö ľř˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

InfiniteLeaseDurationRequired

»çŔü Á˘ŇˇĆÇ ˝ÇĆĐ(412)

ŔÓ˘Ąë IDˇĆˇ ŔĎġÇĎÁö˘¬˘¬ ÁöÁ˘´µČ ŔÓ˘Ąë˘ĄÂ ą«ÇŃ ˇľâˇĆŁ ŔÓ˘Ąëż©ľ©¬ ÇŐ˘ĄĎ˘ĄŮ.

SnapshotsPresent

Ă浹(409)

blobżˇ ˝şłŔĽôŔĚ ĆˇŔÇԵǡľâ ˘Ňˇ×ą˘çżˇ ŔĚ ŔŰľˇŔŔĚ ÇăżëµÇÁö ľĘ˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

InvalidBlobType

Ă浹(409)

blob ŔŻÇüŔş ŔĚ ŔŰľˇŔżˇ ˘ĄëÇŘ ŔŻČżÇĎÁö ľĘ˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

InvalidVersionForPageBlobOperation

Ŕ©¬˘¬řµČ żäĂ»(400)

ĆäŔĚÁö blobżˇ ˘ĄëÇŃ ˘¬đµç ŔŰľˇŔŔ» ĽöÇŕÇϡ¤Á˘¬é ąöŔüŔĚ 2009-09-19 ŔĚ»óŔĚľîľ©¬ ÇŐ˘ĄĎ˘ĄŮ.

InvalidPageRange

żäĂ»ÇŃ ąüŔˇ×ˇĆˇ ŔűŔýÇĎÁö ľĘŔ˝(416)

ÁöÁ˘´µČ ĆäŔĚÁö ąüŔˇ×ˇĆˇ Ŕ©¬˘¬řµÇľú˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

SequenceNumberConditionNotMet

»çŔü Á˘ŇˇĆÇ ˝ÇĆĐ(412)

ÁöÁ˘´µČ ˝ĂÄö˝ş ąřČŁ Á˘ŇˇĆÇŔĚ ĂćÁˇ¤µÇÁö ľĘľŇ˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

SequenceNumberIncrementTooLarge

Ă浹(409)

˝ĂÄö˝ş ąřČŁ żŔąöÇá¤ÎˇĆˇ ą©¬»ýÇϹǡ¤Î ˝ĂÄö˝ş ąřČŁ ÁőˇĆˇ˘¬¦ ĽöÇŕÇŇ Ľö ľř˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

SourceConditionNotMet

»çŔü Á˘ŇˇĆÇ ˝ÇĆĐ(412)

HTTP Á˘ŇˇĆǺΠÇ좥ő˘¬¦ »çżëÇĎż© ÁöÁ˘´µČ żřş» Á˘ŇˇĆÇŔĚ ĂćÁˇ¤µÇÁö ľĘľŇ˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

TargetConditionNotMet

»çŔü Á˘ŇˇĆÇ ˝ÇĆĐ(412)

HTTP Á˘ŇˇĆǺΠÇ좥ő˘¬¦ »çżëÇĎż© ÁöÁ˘´µČ ˘Ąë»ó Á˘ŇˇĆÇŔĚ ĂćÁˇ¤µÇÁö ľĘľŇ˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

CopyAcrossAccountsNotSupported

Ŕ©¬˘¬řµČ żäĂ»(400)

şą»ç żřş» ˇĆčÁ˘´ ąˇż ˘Ąë»ó ˇĆčÁ˘´ŔĚ µżŔĎÇŘľ©¬ ÇŐ˘ĄĎ˘ĄŮ.

CannotVerifyCopySource

ł»şÎ Ľ­ąö żŔˇ¤ů(500)

ÁöÁ˘´µČ ˝ĂˇĆŁ ł»żˇ şą»ç żřş»Ŕ» ȢçŔÎÇŇ Ľö ľř˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ. żŔˇ¤ůżˇ ˘ĄëÇŃ ŔÚĽĽÇŃ ł»żëŔş HTTP »óĹ ÄÚµĺ ąˇż ˘¬Ţ˝ĂÁö˘¬¦ ȢçŔÎÇϽʽÿŔ.

PendingCopyOperation

Ă浹(409)

ÇöŔç ş˘¬ˇ¤ů Á©¬ŔÎ şą»ç ŔŰľˇŔŔĚ ŔÖ˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

NoPendingCopyOperation

Ă浹(409)

ÇöŔç ş˘¬ˇ¤ů Á©¬ŔÎ şą»ç ŔŰľˇŔŔĚ ŔÖ˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

CopyIdMismatch

Ă浹(409)

ÁöÁ˘´µČ şą»ç IDˇĆˇ ş˘¬ˇ¤ů Á©¬ŔÎ şą»ç ŔŰľˇŔŔÇ şą»ç IDżÍ ŔĎġÇĎÁö ľĘ˝Ŕ˘ĄĎ˘ĄŮ.

SnapshotCountExceeded

Ă浹(409)

이 Blob에 대한 스냅숏 수를 초과했습니다.

SnaphotOperationRateExceeded

Ă浹(409)

이 Blob에 대한 스냅숏 작업 속도를 초과했습니다.

InvalidOperation

Ŕ©¬˘¬řµČ żäĂ»(400)

Blob 스냅숏에 대해 잘못된 작업입니다.

SnapshotsPresent

Ă浹(409)

Blob에 스냅숏이 있으면 이 작업이 허용되지 않습니다.

UnsupportedHeader

Ŕ©¬˘¬řµČ żäĂ»(400)

요청에 지정된 헤더 중 하나가 지원되지 않습니다.

SystemInUse

Ă浹(409)

이 Blob을 시스템에서 사용 중입니다.

참고 항목

이 정보가 도움이 되었습니까?
(1500자 남음)
의견을 주셔서 감사합니다.
표시:
© 2015 Microsoft