Penyesuaian Warna & Pinata Breaker Penyesuaian Warna & Pinata Breaker

Ikuti tutorial pengkodean pemecahan-catatan, Penyesuaian Warna dan Pinata Breaker untuk belajar cara membuat permainan! Sesuaikan permainan Anda dan buat mereka lebih baik melalui pengkodean kreatif Anda! Untuk membuat permainan ini, Anda akan mengikuti tutorial online di situs web TouchDevelop.com.


Buat Penyesuaian Warna di TouchDevelop.com


Buat Pinata Breaker di TouchDevelop.com

Lebih banyak lagi untuk dibuat