FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

A Microsoft hozzáférést biztosít az ezen a webhelyen lévő különböző erőforrásokhoz, beleértve a dokumentumokat, fényképeket, video- és más grafikus, szöveges vagy audiovizuális tartalmat (a továbbiakban „Tartalom”), szoftvereket, számítógépes programkódokat, beleértve a fejlesztői eszközöket és forráspéldákat (a továbbiakban „Szoftver”), valamint a vitafórumokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz (a továbbiakban „Szolgáltatások”).  A Tartalom, a Szoftver, a Szolgáltatások és a webhely egyéb vonatkozásai a jelen Felhasználási feltételek hatálya alá tartoznak.  A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa a jelen Felhasználási feltételeket, anélkül, hogy erről Önt értesítené.  A Felhasználási feltételek legújabb hatályos verziója a weblapok alján található „Felhasználási feltételek” hivatkozásra kattintva tekinthető meg.

Ön elfogadja, hogy a webhely elérésével, és bármilyen használatával a Felhasználási feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.  Ha Ön nem fogadja el a Felhasználási feltételekben foglaltakat, ezt a webhelyet nem érheti el és nem használhatja.  

A lap teteje

ADATVÉDELEM ÉS A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK VÉDELME

A személyes adatainak gyűjtésével, illetve felhasználásával kapcsolatos tájékoztatást az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.  

A lap teteje

ALKALMAZÁSPROGRAMOZÁSI FELÜLET

A Microsoft ezen a webhelyen több alkalmazásprogramozási felület („API”) vonatkozású adatot tesz nyilvánossá.  A Microsoft nem tart igényt az Ön semmi olyan termékének semmilyen szabadalmi jogára, amelyik ezeket az API-kat az őket biztosító Microsoft termék szolgáltatásainak igénybe vétele érdekében meghívja. 

A lap teteje

SZOFTVER

A webhelyről letölthető valamennyi Szoftver a Microsoft vagy beszállítóinak a szerzői jog védelme alatt álló munkája. A Szoftver használatára a Szoftverhez tartozó vagy a Szoftverhez mellékelt végfelhasználói licencszerződés (ha van ilyen) feltételei vonatkoznak.  

Ha bármely Szoftver olyan szerzői jogi vagy a tulajdonjogra vonatkozó hasonló figyelmeztetést tartalmaz, miszerint az nem a Microsoft tulajdona, és saját licencszerződést is tartalmaz, akkor az ilyen Szoftvert nem a Microsoft, hanem az a külső fél licenceli Önnek, és a Microsoft ezen Szoftver vonatkozásában semmilyen szellemi tulajdonlási jogot (sem kifejezettet, sem következményest) nem biztosít Önnek. 

Ha a Microsoft valamely, erről a webhelyről külön licencszerződés nélkül elérhető Szoftvert „mintaként” vagy „példaként” jelez, akkor annak használatára A Microsoft licence korlátozott nyilvánossággal rész feltételei alkalmazandók.  

Ha a Microsoft valamely Szoftvert erről a webhelyről külön licencszerződés nélkül tett elérhetővé, akkor az csak az Ön szoftverének a Microsoft termékeken és szolgáltatásokon történő futtatásának tervezéséhez, fejlesztéséhez és teszteléséhez használható. 

A lap teteje

TARTALOM

Valamennyi Tartalom a Microsoft Corporation vagy beszállítói szerzői jogi védelmét élvezi. A Tartalom használatára a Tartalmat kísérő végfelhasználói licencszerződés (ha van ilyen) feltételei vonatkoznak.

Ha a Microsoft valamely Tartalmat erről a webhelyről külön licencszerződés nélkül tett elérhetővé, akkor arról indokolt mennyiségben készíthető belső használatú másolat, de az csak az Ön szoftverének, termékeinek és szolgáltatásainak tervezéséhez, fejlesztéséhez és teszteléséhez használható. A lap alján lévő szerzői jogi figyelmeztetést a Tartalom minden másolatán meg kell őrizni, és gondoskodni kell arról, hogy a szerzői jogi figyelmeztetés és az engedélyre vonatkozó tájékoztatás is megjelenjen minden másolaton. 

A feljogosított oktatási intézmények, például a K-12 oktatási intézmények, az egyetemek, az állami és a magánfőiskolák, valamint a szövetségi állami főiskolák letölthetik és többszörözhetik a Tartalmat az osztályteremben történő oktatás célú terjesztésre. Az osztálytermen kívüli közzétételhez és terjesztéshez kifejezett írásbeli engedély szükséges.  

A jelen szakaszban fentebb ismertetett kivételektől eltekintve a webhely semmilyen része nem másolható, nem utánozható, nem tehető közzé, nem vihető át, nem sugározható vagy terjeszthető, sem részben, sem egészben.  

A lap teteje

CSAK A MEGHÍVOTT RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA ELÉRHETŐ TARTALOM

A jelen webhely bizonyos részeit csak azok a felhasználók érhetik el, akiket ilyen részvételre, például adott szoftver megjelenés előtti értékelésére és a Microsoft részére történő véleményezésére felkértek.  A bizalmas adatokhoz való hozzáférést követő öt éven belül ezeket a bizalmas adatokat nem közölheti külső féllel. A fenti titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyek a jelen korlátozás megsértése nélkül nyilvánosak vagy nyilvánossá váltak, amelyek a fogadó félnek jogszerűen és titoktartási kötelezettség nélkül jutottak tudomására, amelyeket más olyan féltől szerzett be, aki részéről a titoktartási kötelezettség nélküli nyilvánosságra hozatal jogszerű volt; illetve azokra, amelyek független fejlesztési tevékenységek eredményei. Ön feltárhatja ezeket a bizalmas adatokat, ha erre bírósági határozat vagy törvényerejű egyéb kormányzati igény kötelezi.  Ezt megelőzően Önnek törekednie kell a lehető legnagyobb mértékű védelemre, és ha lehetséges, a Microsoftot előzetesen és időben értesíteni kell, hogy lehetősége legyen az indokolt jogvédelemre.

A lap teteje

A WEBHELYRŐL ELÉRHETŐ SZOFTVER, TARTALOM, API, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS

A WEBHELYRŐL VAGY A SZOLGÁLTATÁSBÓL ELÉRHETŐ SZOFTVER, TARTALOM, API, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATOK, HA EGYÁLTALÁN VANNAK, CSAK A VONATKOZÓ SZOFTVER, TARTALOM, API, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATOK KÜLÖN SZERZŐDÉSÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT FELTÉTELEK SZERINT GARANTÁLTAK.  AZ ADOTT KÜLÖN SZERZŐDÉSBEN (HA VAN) VÁLLALT GARANCIÁN KÍVÜL A MICROSOFT CORPORATION ÉS ÉRINTETT BESZÁLLÍTÓI EZENNEL ELZÁRKÓZNAK A SZOFTVERRE, TARTALOMRA, API CSATOLÓKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INFORMÁCIÓKRA VONATKOZÓ BÁRMINEMŰ GARANCIAVÁLLALÁSTÓL ÉS FELTÉTELTŐL, IDEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE VONATKOZÓ KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT VAGY KÖTELEZŐ GARANCIAVÁLLALÁST, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE VAGY A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ BÁRMIFÉLE GARANCIÁT.

A MICROSOFT ÉS/VAGY BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A SZOLGÁLTATÁSOK KERETEI KÖZÖTT VAGY A JELEN WEBHELYRŐL ELÉRHETŐ SZOFTVER, TARTALOM HASZNÁLATÁBÓL, AZOK TELJESÍTMÉNYÉBŐL, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY INFORMÁCIÓK NYÚJTÁSÁBÓL VAGY NYÚJTÁSÁNAK ELMARADÁSÁBÓL ADÓDÓ, ILLETVE AZOKKAL KAPCSOLATBAN KELETKEZŐ BÁRMIFÉLE SPECIÁLIS, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, AMELY HASZNÁLATKIESÉSBŐL, ADATVESZTÉSBŐL VAGY ELMARADT HASZONBÓL SZÁRMAZIK – AKÁR SZERZŐDÉSSZEGÉS, AKÁR HANYAGSÁG VAGY MÁS VÉTKES TEVÉKENYSÉG KÖVETKEZTÉBEN.

A Microsoft a Tartalomra, Szoftverre vagy Szolgáltatásokra vonatkozó szabadalmakkal, szabadalmazott eljárásokkal, védjegyekkel, szerzői vagy más szellemi tulajdonjoggal rendelkezik. Hacsak erről a Microsoft írásos licencszerződése nem rendelkezik kifejezetten, a Tartalom, a Szoftver vagy a Szolgáltatások biztosítása nem ruházza fel a felhasználót ezeknek a szabadalmaknak, védjegyeknek, szerzői jogoknak vagy más szellemi tulajdonnak a használati jogával.

A lap teteje

JOGOK FENNTARTÁSA

A jelen Felhasználási feltételekben át nem adott minden egyéb jogot a Microsoft fenntart magának, a jelen felhasználási feltételek alapján pedig semmilyen egyéb jog megszerzése nem értelmezhető belefoglalással, közbelépéssel vagy más módon. 

A lap teteje

TAG FIÓKNEVE, JELSZAVA ÉS BIZTONSÁGI ADATAI

Ha a Szolgáltatások bármelyike fiók megnyitására szólítja fel, a vonatkozó regisztrációs űrlap kérdései szerint aktuális, teljes és pontos adatok megadásával kell végrehajtania a regisztrálást. A jelszó és a fiók titkosságának megőrzéséért Ön viseli a kizárólagos felelősséget. Továbbá kizárólagos felelősséget visel a fiókja nevében végrehajtott mindennemű tevékenységért. Vállalja, hogy azonnal értesíti a Microsoftot fiókja esetleges illetéktelen személy általi használatáról vagy a biztonságon esett bármely egyéb sérelemről. A Microsoft nem vállal felelősséget az Ön jelszavának más személy által történő felhasználása eredményeként felmerülő veszteségekért, akár az Ön tudomásával, akár anélkül történik ez a felhasználás. Önt azonban egy másik fél felelősségre vonhatja az Ön fiókjának vagy jelszavának felhasználásával a Microsoftnak vagy a másik félnek okozott veszteségekért. A fiók tulajdonosának engedélye hiányában nem használhatja fel másik személy fiókját.

A lap teteje

A SZOLGÁLTATÁSOK TILTOTT HASZNÁLATA

A webhelyen található mindegyik közösségnél be kell tartani a Microsoft Közösségek magatartási szabályai előírásait.

A Szolgáltatások használatának feltétele, hogy azokat semmilyen törvényellenes vagy a jelen feltételek és figyelmeztetések által tiltott célra ne használja. Semmiféle olyan módon nem használhatja a Szolgáltatásokat, amely sérülést, működési zavart, túlterhelést vagy károsodást okozhatna a Microsoft bármely kiszolgálójában, a Microsoft bármely kiszolgálójához csatlakoztatott hálózatokban, vagy amely bármely harmadik felet akadályozna a Szolgáltatások használatában és élvezetében. Sem feltöréssel, sem jelszóbányászással, sem egyéb módszerrel nem tehet kísérletet bármely Szolgáltatás, más fiókok, bármely Microsoft kiszolgálóhoz vagy a Szolgáltatások bármelyikéhez kapcsolt számítógéprendszerek vagy hálózatok jogosulatlan elérésére. Tilos bármiféle módon megszerezni (vagy megkísérelni megszerezni) mindenféle olyan anyagot vagy információt, amely nem szándékosan van elérhetővé téve a Szolgáltatások keretében.

A Szolgáltatások tartalmazhatnak e-mail szolgáltatásokat, hirdetőtábla-szolgáltatásokat, csevegési területeket, fórumokat, közösségeket, személyes weblapokat, naptárakat, fényképalbumokat, kabinetfájlokat és/vagy egyéb olyan üzenetküldési vagy kommunikációs lehetőségeket, amelyek a másokkal való kommunikációt teszik lehetővé (a továbbiakban „Kommunikációs szolgáltatások”). Ön vállalja, hogy csak helyénvaló és amennyiben értelmezhető ez a megkötés, az adott Kommunikációs szolgáltatáshoz kapcsolódó üzeneteket és anyagokat tesz közzé, küld el és fogad. Elfogadja, hogy a Kommunikációs szolgáltatások használatára többek között a következők vonatkoznak:

 • Nem használja a Kommunikációs szolgáltatásokat felmérésekkel, versenyekkel, piramisjátékokkal, lánclevelekkel, levélszeméttel vagy bármiféle más ismétlődő vagy kéretlen üzenetekkel kapcsolatban (kereskedelmi vagy egyéb céllal).
 • Nem rágalmaz, gyaláz, zaklat, üldöz, fenyeget másokat, illetve nem sérti mások törvény adta jogait (például az adatvédelemhez és a nyilvánossághoz fűződő jogait).
 • Nem tesz közzé, nem küld, nem tölt fel, nem terjeszt és nem hoz nyilvánosságra nem helyénvaló, profán, rágalmazó, obszcén, botrányos vagy törvénysértő témákat, neveket, anyagokat és információkat.
 • Nem tölt fel, és más úton sem tesz elérhetővé olyan képeket, fényképeket, szoftvereket vagy bármiféle más anyagokat tartalmazó fájlokat, amelyek a szellemi tulajdont védő törvények, például a szerzői jogi vagy a kereskedelmi márkavédelmi (vagy az adatvédelemhez és a nyilvánossághoz kapcsolódó) jogszabályok védelmét élvezik, kivéve, ha birtokában van a vonatkozó jogoknak, vagy rendelkezik fölöttük, illetve ha minden szükséges beleegyezést megszerzett a fentiek végrehajtásához.
 • Nem használja fel a Szolgáltatásokon keresztül elérhető bármiféle anyagokat vagy információkat, köztük a képeket és a fényképeket semmiféle olyan módon, amely bármely fél szerzői jogát, védjegyét, szabadalmát, üzleti titkát vagy egyéb jogát sérti.
 • Nem tölt fel vírusokat, trójai programokat, időzített működésű rosszindulatú programokat, közleményeket törlő programot („cancelbot”), sérült fájlokat és semmiféle ezekhez hasonló olyan fájlt vagy programot, amely kárt okozhat más számítógépének működésében vagy más személy tulajdonában.
 • Nem hirdet és nem kínál fel eladásra vagy megvételre üzleti célú árukat vagy szolgáltatásokat, kivéve ha az adott Kommunikációs szolgáltatás kifejezetten engedélyezi az effajta üzeneteket.
 • Nem tölt le a Kommunikációs szolgáltatáson egy másik felhasználó által közzétett olyan fájlt, amelyről tudja, illetve nagy valószínűséggel tudható, hogy nem lehet ilyen módon jogszerűen többszörözni, megjeleníteni, előadni és/vagy terjeszteni.
 • Nem hamisítja meg és nem törli a feltöltött fájlokban foglalt szoftver vagy egyéb anyag szerzői jogi adatait, jogi vagy egyéb figyelmeztetéseit, illetve az annak eredetére utaló más jegyeket vagy címkéket.
 • Nem korlátoz vagy gátol más felhasználókat a Kommunikációs szolgáltatások használatában.
 • Nem sérti meg az adott Kommunikációs szolgáltatásra vonatkozó viselkedési szabályokat és útmutatásokat.
 • Nem gyűjt össze másokra vonatkozó információkat, az e-mail címeket is beleértve.
 • Nem sért meg semmilyen vonatkozó törvényt és jogszabályt.
 • Nem tünteti fel magát hamis személyazonossággal mások félrevezetése céljából.
 • Nem használja fel, nem tölti le és másféleképpen sem másolja, illetve (ellenszolgáltatásért cserébe vagy ellenszolgáltatás nélkül) nem bocsátja más magán- vagy jogi személy rendelkezésére a Szolgáltatások felhasználóinak semmiféle címjegyzékét, illetve bármiféle egyéb felhasználói vagy használati információt, vagy azok valamely részét.

A Microsoft nem köteles felügyelni a Kommunikációs szolgáltatásokat. A Microsoft mindazonáltal fenntartja a jogot a Kommunikációs szolgáltatásokon közzétett anyagok ellenőrzésére, illetve bármiféle anyag saját kizárólagos hatókörében történő eltávolítására.

A Microsoft fenntartja a jogot, hogy bármikor kiszolgáltasson minden olyan információt, amely a Microsoft megítélése szerint szükséges bármely vonatkozó törvény, jogszabály, jogi eljárás vagy kormányzati kérés követelményeinek teljesítéséhez, illetve arra, hogy részben vagy egészben módosítsa vagy eltávolítsa az anyagokban foglalt információkat, vagy megtagadja azok közzétételét, a Microsoft saját kizárólagos döntése alapján.

Mindig körültekintően járjon el, ha bármiféle olyan információt tesz közzé valamely Kommunikációs szolgáltatáson, amelynek alapján Ön vagy gyermekei személyesen azonosíthatók; kerülnie kell az üzleti szempontból kényes adatok közzétételét is.  A Microsoft nem szabályozza, és nem teszi hitelessé egyik Kommunikációs szolgáltatás tartalmát, üzeneteit és információit sem, így a Microsoft kifejezetten elzárkózik minden felelősségvállalástól a Kommunikációs szolgáltatással kapcsolatban. A menedzserek és a házigazdák nem a Microsoft meghatalmazott szóvivői, nézeteik nem szükségképpen tükrözik a Microsoft nézeteit.

A Kommunikációs szolgáltatásokra feltöltött anyagokra a felhasználást, többszörözést és/vagy terjesztést korlátozó feltételek vonatkozhatnak. Ha ilyen anyagot tölt fel, Ön felelős az ilyen jellegű korlátozások betartásáért.

A lap teteje

A WEBHELYRE BEKÜLDÖTT ANYAGOK

A Microsoft nem igényli a webhelyre beküldött vagy valamely szolgáltatás keretében biztosított programkód, tartalom, megjegyzés, visszajelzés, javaslat, adatok vagy egyéb anyagok („Beküldött anyag") tulajdonjogát. Beküldött anyag rendelkezésre bocsátásával azonban Ön visszavonhatatlanul jogot ad a Microsoftnak és társult vállalatainak, hogy a Beküldött anyagot felhasználják, módosítsák, terjesszék vagy egyéb módon értékesítsék, bármilyen módszerrel és bármilyen céllal (azt is beleértve, hogy a Beküldött anyag teljes nyilvános használatára jogot adjanak a jelen webhely (idővel változó) Felhasználási feltételeinek megfelelően, továbbá jogot ad arra is, hogy közzétegyék a Beküldött anyaghoz kapcsolódóan az Ön nevét, lakhelyének városát, illetve az e-mail címét.  Ezen jogátengedés minden olyan szellemi tulajdonjogot érint, amelynek Ön a tulajdonosa, vagy Ön rendelkezik felette.  

A jelen dokumentumban foglaltak szerint a Microsoft rendelkezésére bocsátott Beküldött anyagokért semmiféle ellenszolgáltatás sem jár. A Microsoft nem köteles az Ön által Beküldött anyagot közzétenni vagy felhasználni, illetve a Microsoft bármikor eltávolíthat bármely Beküldött anyagot.

Azáltal, hogy Ön felad egy Beküldött anyagot, egyúttal garantálja, hogy birtokában van a Beküldött anyaghoz kapcsolódó összes jognak, vagy rendelkezik fölöttük, és az Ön által Beküldött anyagra nem vonatkozik harmadik fél semmilyen joga (beleértve a személyhez fűződő vagy a személynek a nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó jogát is). 

A lap teteje

FELMONDÁS

A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, minden előzetes figyelmeztetés nélkül és bármiféle okból megvonja a Szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogát.

A lap teteje

A SZERZŐI JOGOK MEGSÉRTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK ÉS KERESETEK BENYÚJTÁSA ÉS A KÖVETENDŐ ELJÁRÁS

Az Amerikai Egyesült Államok Törvénykönyve 17. cikkének 512(c)(2) szakasza értelmében az állítólagos szerzői jogsértéssel kapcsolatos bejelentéseket a Szolgáltató kijelölt ügynökének kell továbbítani. AZ ISMERTETETT ELJÁRÁSI RENDNEK NEM MEGFELELŐ KÉRDÉSEKRE NEM FOGUNK VÁLASZOLNI.

Lásd A szerzői jog megsértésével kapcsolatos igények bejelentésére irányuló eljárás és értesítések.

A lap teteje

KÜLSŐ FELEK WEBHELYEIRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

AZ ITT TALÁLHATÓ HIVATKOZÁSOK A MICROSOFT WEBHELYÉN KÍVÜLRE MUTATNAK. A MICROSOFT CSAK AZ ÖN KÉNYELME ÉRDEKÉBEN BIZTOSÍTJA EZEKET A HIVATKOZÁSOKAT, ÉS EGYETLEN HIVATKOZÁS SZEREPELTETÉSE SEM JELENTI AZT, HOGY A MICROSOFT JÓVÁHAGYÓLAG MINŐSÍTENÉ A WEBHELYET.

ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY: (i) A MICROSOFT NEM SZABÁLYOZZA, VIZSGÁLJA, ELLENŐRZI, HITELESÍTI, ILLETVE FELELŐSSÉGET SEM VÁLLAL AZ OLYAN ANYAGOKÉRT, PROJEKTEKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, MELYEK KÜLSŐ FELEKTŐL SZÁRMAZNAK, BELEÉRTVE A KÜLSŐ FELEK PARTNEREIT ÉS A HIVATKOZOTT WEBHELYEKRŐL ELÉRHETŐ KÜLSŐ FELEKET IS; (ii) A MICROSOFT NEM KÉPVISEL ÉS NEM GARANTÁL SEMMIT AZ ILYEN KÜLSŐ FELEK, ILLETVE ANYAGAIK ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK VONATKOZÁSÁBAN; (iii) MINDEN ESETLEGES ÜGYLET AZ ILYEN KÜLSŐ FELEKKEL AZ ÖN KOCKÁZATA; TOVÁBBÁ (iv) A MICROSOFT NEM KÖTELEZHETŐ ÉS NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A KÜLSŐ FELEK ÁLTAL KÍNÁLT SEMMILYEN ANYAGÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT.

A lap teteje

SZERZŐI JOGI FIGYELMEZTETÉS

© 2010 Microsoft Corporation.  Minden jog fenntartva.

A lap teteje

A MICROSOFT LICENCE KORLÁTOZOTT NYILVÁNOSSÁGGAL

Az erről a webhelyről külön licencszerződés nélkül elérhető „mintaként” vagy „példaként” jelzett programkód használatára ez a licenc vonatkozik, ahogy azt a fenti, „AZ EZEN A WEBHELYEN ELÉRHETŐ SZOFTVEREKRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS” című szakasz meghatározta. Ha ilyen programkódot („szoftvert") felhasznál, elfogadja ezt a licencet. Ha a licencet nem fogadja el, nem használhatja fel a szoftvert.

1. Meghatározások

Az itt használt „lemásolás”, „újra-előállítás”, „származtatott alkotások” és „terjesztés” szavak jelentése megegyezik azzal, amit az USA szerzői jogi szabályozása használ.

Az „alkotás” itt az eredeti szoftver, illetve a szoftver valamely kiegészítése vagy módosítása.

Az „alkotó” itt az a személy, aki az alkotását a jelen licenc alapján terjeszti.

A „licencelt szabadalom” az alkotó azon szabadalmi jogcíme, amely közvetlenül az alkotására vonatkozik.

2. Jogok engedményezése

(A) Szerzői jog engedményezése – Jelen licenc, beleértve az alábbi 3. pontban foglalt licencfeltételeket is, hatálya alá tartozik, amely szerint Önnek minden alkotó világméretű, nem kizárólagos, jogdíjmentes szerzői jogi licencet biztosít az alkotásának újra-előállítására, abból származtatott alkotás készítésére, továbbá alkotásának, illetve az abból Ön által készített származtatott alkotásnak a terjesztésére.

(B) Szabadalmi jog engedményezése –Jelen licenc, beleértve az alábbi 3. pontban foglalt licencfeltételeket is, hatálya alá tartozik, amely szerint Önnek a licencelt szabadalom vonatkozásában minden alkotó világméretű, nem kizárólagos, jogdíjmentes licencet biztosít a szoftverbeli alkotásának, valamint a szoftverbeli alkotásból származtatott alkotások megvalósítására, előállítására, használatára, eladására, importálására, illetve egyéb módon történő hasznosítására.

3. Feltételek és korlátozások

(A) Védjegy használatára nincs licenc - A jelen licenc nem biztosít semmiféle jogot arra, hogy alkotóként valamilyen más nevet, emblémát vagy védjegyet használjon.

(B) Ha szabadalmi igényt támaszt valamely alkotóval szemben, miszerint a szoftver megsérti az Ön szabadalmi igényét, az Ön szabadalmi licence ettől az alkotótól automatikusan megszűnik.

(C) Ha Ön a szoftver bármely részét terjeszti, meg kell őrizni a szoftverhez kötődő minden szerzői jogi, szabadalmi, védjegyre és más tulajdonságra vonatkozó, a szoftverben megtalálható tájékoztatást.

(D) Ha Ön a szoftver bármely részét forráskódban kívánja terjeszteni, azt csak a jelen licenc feltételei szerint teheti meg, úgy, hogy a terjesztéshez csatolja a jelen licenc hiánytalan másolatát.  (D) Ha Ön a szoftver bármely részét kompilált bináris kódként vagy objektumkódként kívánja terjeszteni, azt csak a jelen licenc feltételei szerint teheti meg.

(E) A licenc az „adott állapotú” szoftverhez biztosít jogokat. Ön a Szoftvert a saját felelősségére használja. Az alkotók nem vállalnak semmilyen garanciát, jótállást vagy feltételt.  A helyi törvények szerint Ön további fogyasztói jogokkal is rendelkezhet, amelyeket ez a licenc nem módosíthat. Az Ön országában érvényes jogszabályok keretin belül az alkotók elzárkóznak minden származékos felelősségvállalástól, ami a forgalmazhatóságot, az adott célra alkalmazhatóságot és a jogsértés-mentességet illeti.

(F) Platform vonatkozású korlátozás - A 2(A) és a 2(B) pontban említett licencek csak olyan szoftverre vagy származékos alkotásokra vonatkoznak, amelyeket Ön állít elő, és azok a Microsoft valamelyik Windows operációs rendszere alatt működnek.

A lap teteje