Quadratic Root Finder  Quadratic Root Finder

צור אפליקציה קטנה כדי למצוא את האפסים או את ה"שורשים" של המשוואה הריבועית שלך, באמצעות נוסחת המשוואה הריבועית. השתמש בפרמטרים של קלט ולאחר מכן הוסף בדיקות של תנאים כדי לקבוע אם למשוואה יש פתרון (או פתרונות).

כדי ליצור משחק זה, עליך לפעול בהתאם להנחיות של ערכת הלימוד המקוונת באתר האינטרנט TouchDevelop.com.

צור אפליקציה זו ב- TouchDevelop.com