KoduMan  KoduMan

השחקנים זקוקים לקוד שלך כדי לנווט את KoduMan במבוך, כדי לאסוף נקודות והתעצמויות! אנו נלמד כיצד להפוך קלט מהשחקן לזמין, וכן ליצור התנגשויות אובייקטים ואפקטים זמניים של התעצמות.

כדי ליצור משחק זה, עליך להתקין את Kodu Game Lab ב- PC המבוסס על Windows ולאחר מכן להוריד את הקובץ של KoduMan לשימוש ב- Kodu.

הורידו את Kodu Game Lab

הורד את KoduMan

משחקים נוספים ליצירה