Expand Minimize
EN
Tätä sisältöä ei ole saatavilla kielelläsi. Tässä on englanninkielinen versio.

pCryptSIPGetCaps function pointer

The pCryptSIPGetCaps function is implemented by an subject interface package (SIP) to report capabilities.

Syntax


typedef BOOL ( WINAPI *pCryptSIPGetCaps)(
  _In_    SIP_SUBJECTINFO *pSubjInfo,
  _Inout_ SIP_CAP_SET     *pCaps
);

Parameters

pSubjInfo [in]

Pointer to a SIP_SUBJECTINFO structure that specifies subject information data to the SIP APIs.

pCaps [in, out]

Pointer to a SIP_CAP_SET structure that defines the capabilities of an SIP.

Requirements

Minimum supported client

Windows 8 [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows Server 2012 [desktop apps only]

Header

Mssip.h

See also

CryptSIPGetCaps
SIP_CAP_SET
SIP_SUBJECTINFO

 

 

Yhteisösisältö

Lisää
Näytä:
© 2015 Microsoft