EN
Tätä sisältöä ei ole saatavilla kielelläsi. Tässä on englanninkielinen versio.

PFN_CRYPT_XML_CREATE_TRANSFORM callback function

The PFN_CRYPT_XML_CREATE_TRANSFORM callback function creates a transform for a specified data provider.

Syntax


HRESULT CALLBACK PFN_CRYPT_XML_CREATE_TRANSFORM(
  _In_  const CRYPT_XML_ALGORITHM     *pTransform,
  _In_        CRYPT_XML_DATA_PROVIDER *pProviderIn,
  _Out_       CRYPT_XML_DATA_PROVIDER *pProviderOut
);

Parameters

pTransform [in]

A CRYPT_XML_ALGORITHM structure that specifies the transform to apply.

pProviderIn [in]

A pointer to a CRYPT_XML_DATA_PROVIDER structure that specifies the data provider to use as input for the transform.

pProviderOut [out]

A pointer to a CRYPT_XML_DATA_PROVIDER structure to receive the data provider of the transform.

Return value

If the function succeeds, the function returns zero.

If the function fails, it returns an HRESULT value that indicates the error.

Remarks

In the transform chain, the output of a transform is the input of the next transform in the chain. The implementation of the callback function is responsible for calling the provider close function on the input transform to release the input provider.

Requirements

Minimum supported client

Windows 7 [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows Server 2008 R2 [desktop apps only]

Header

Cryptxml.h

 

 

Näytä: