EN
Tätä sisältöä ei ole saatavilla kielelläsi. Tässä on englanninkielinen versio.

CryptXmlGetReference function

The CryptXmlGetReference function returns the Reference element specified by the supplied handle.

Syntax


HRESULT WINAPI CryptXmlGetReference(
  _In_        HCRYPTXML           HCRYPTXML,
  _Out_ const CRYPT_XML_REFERENCE **ppStruct
);

Parameters

HCRYPTXML [in]

The handle of the Reference element to retrieve.

ppStruct [out]

A pointer to a pointer to a CRYPT_XML_REFERENCE structure that contains the returned Reference element.

Return value

If the function succeeds, the function returns zero.

If the function fails, it returns an HRESULT value that indicates the error.

Requirements

Minimum supported client

Windows 7 [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows Server 2008 R2 [desktop apps only]

Header

Cryptxml.h

Library

Cryptxml.lib

DLL

Cryptxml.dll

 

 

Näytä: