EN
Tätä sisältöä ei ole saatavilla kielelläsi. Tässä on englanninkielinen versio.

CryptXmlClose function

The CryptXmlClose function closes a cryptographic XML object handle.

Syntax


HRESULT WINAPI CryptXmlClose(
  _In_ HXML hCryptXml
);

Parameters

hCryptXml [in]

The handle of the cryptographic XML object to be closed.

Return value

If the function succeeds, the function returns zero.

If the function fails, it returns an HRESULT value that indicates the error.

Remarks

At each call to this function, the reference count on the handle is reduced by one. When the reference count reaches zero, an object encapsulated by the handle is fully released.

Requirements

Minimum supported client

Windows 7 [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows Server 2008 R2 [desktop apps only]

Header

Cryptxml.h

Library

Cryptxml.lib

DLL

Cryptxml.dll

 

 

Näytä: