EN
Tätä sisältöä ei ole saatavilla kielelläsi. Tässä on englanninkielinen versio.

RKeyCloseKeyService function

The RKeyCloseKeyService function is not supported.

Windows Server 2003:  The RKeyCloseKeyService function closes a key service handle opened by a previous call to the RKeyOpenKeyService function. Note that this behavior has changed with Windows Server 2003 with Service Pack 1 (SP1).

Syntax


ULONG RKeyCloseKeyService(
  _In_    KEYSVCC_HANDLE hKeySvcCli,
  _Inout_ void           *pReserved
);

Parameters

hKeySvcCli [in]

A KEYSVCC_HANDLE handle previously opened by RKeyOpenKeyService. This value cannot be NULL.

pReserved [in, out]

Reserved. Set this value to NULL.

Return value

If the function is successful, the return value is S_OK.

If the function fails, the return value is a ULONG that indicates the error.

Requirements

Minimum supported client

None supported

Minimum supported server

Windows Server 2003 [desktop apps only]

Header

Rkeysvcc.h

See also

RKeyOpenKeyService
RKeyPFXInstall

 

 

Näytä: