EN
Tätä sisältöä ei ole saatavilla kielelläsi. Tässä on englanninkielinen versio.

HCRYPTPROV

The HCRYPTPROV data type is used to represent handles to CSPs. These handles are used to indicate which CSP module performs specific operations.


typedef ULONG_PTR HCRYPTPROV;

Requirements

Minimum supported client

Windows XP [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows Server 2003 [desktop apps only]

Header

Wincrypt.h

 

 

Näytä: