EN
Tätä sisältöä ei ole saatavilla kielelläsi. Tässä on englanninkielinen versio.

CertRemoveStoreFromCollection function

The CertRemoveStoreFromCollection function removes a sibling certificate store from a collection store.

Syntax


void WINAPI CertRemoveStoreFromCollection(
 _In_ HCERTSTORE hCollectionStore,
 _In_ HCERTSTORE hSiblingStore
);

Parameters

hCollectionStore [in]

A handle of the collection certificate store.

hSiblingStore [in]

Handle of the sibling certificate store to be removed from the collection store.

Return value

This function does not return a value.

Examples

The following example removes a sibling certificate store from a collection store. For another example that uses this function, see Example C Program: Collection and Sibling Certificate Store Operations .


//--------------------------------------------------------------------
// Remove the sibling store from the collection.
// CertRemoveStoreFromCollection returns void.
// hCollectionStore is a handle to an opened collection store.
// hMemoryStore is a handle to an opened store that
// has been added as a sibling store to the hCollectionStore 
// collection.

CertRemoveStoreFromCollection(
  hCollectionStore,
  hMemoryStore);

Requirements

Minimum supported client

Windows XP [desktop apps | Windows Store apps]

Minimum supported server

Windows Server 2003 [desktop apps | Windows Store apps]

Header

Wincrypt.h

Library

Crypt32.lib

DLL

Crypt32.dll

See also

Certificate Store Functions
CertAddStoreToCollection
CertOpenStore

 

 

Näytä: