EN
Tätä sisältöä ei ole saatavilla kielelläsi. Tässä on englanninkielinen versio.

CertCloseServerOcspResponse function

The CertCloseServerOcspResponse function closes an online certificate status protocol (OCSP) server response handle.

Syntax


VOID WINAPI CertCloseServerOcspResponse(
  _In_ HCERT_SERVER_OCSP_RESPONSE hServerOcspResponse,
  _In_ DWORD                      dwFlags
);

Parameters

hServerOcspResponse [in]

The handle to close for an OCSP server response.

dwFlags [in]

This parameter is not used and must be zero.

Return value

This function does not return a value.

Remarks

The CertCloseServerOcspResponse function closes a handle returned by either the CertOpenServerOcspResponse or CertAddRefServerOcspResponse function.

Requirements

Minimum supported client

Windows Vista [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows Server 2008 [desktop apps only]

Header

Wincrypt.h

Library

Crypt32.lib

DLL

Crypt32.dll

See also

CertOpenServerOcspResponse

 

 

Näytä: