Oliko tämä sivu hyödyllinen?
Tätä sisältöä koskeva palautteesi on tärkeää. Kerro meille mielipiteesi.
Onko sinulla lisäpalautetta?
1500 merkkiä jäljellä
Registry Functions
EN
Tätä sisältöä ei ole saatavilla kielelläsi. Tässä on englanninkielinen versio.

Registry Functions

The following are the registry functions.

FunctionDescription
GetSystemRegistryQuota Retrieves the current size of the registry and the maximum size that the registry is allowed to attain on the system.
RegCloseKey Closes a handle to the specified registry key.
RegConnectRegistry Establishes a connection to a predefined registry handle on another computer.
RegCopyTree Copies the specified registry key, along with its values and subkeys, to the specified destination key.
RegCreateKeyEx Creates the specified registry key.
RegCreateKeyTransacted Creates the specified registry key and associates it with a transaction.
RegDeleteKey Deletes a subkey and its values.
RegDeleteKeyEx Deletes a subkey and its values from the specified platform-specific view of the registry.
RegDeleteKeyTransacted Deletes a subkey and its values from the specified platform-specific view of the registry as a transacted operation.
RegDeleteKeyValue Removes the specified value from the specified registry key and subkey.
RegDeleteTree Deletes the subkeys and values of the specified key recursively.
RegDeleteValue Removes a named value from the specified registry key.
RegDisablePredefinedCache Disables handle caching for the predefined registry handle for HKEY_CURRENT_USER for the current process.
RegDisablePredefinedCacheEx Disables handle caching for all predefined registry handles for the current process.
RegDisableReflectionKey Disables registry reflection for the specified key.
RegEnableReflectionKey Enables registry reflection for the specified disabled key.
RegEnumKeyEx Enumerates the subkeys of the specified open registry key.
RegEnumValue Enumerates the values for the specified open registry key.
RegFlushKey Writes all attributes of the specified open registry key into the registry.
RegGetKeySecurity Retrieves a copy of the security descriptor protecting the specified open registry key.
RegGetValue Retrieves the type and data for the specified registry value.
RegLoadKey Creates a subkey under HKEY_USERS or HKEY_LOCAL_MACHINE and stores registration information from a specified file into that subkey.
RegLoadMUIString Loads the specified string from the specified key and subkey.
RegNotifyChangeKeyValue Notifies the caller about changes to the attributes or contents of a specified registry key.
RegOpenCurrentUser Retrieves a handle to the HKEY_CURRENT_USER key for the user the current thread is impersonating.
RegOpenKeyEx Opens the specified registry key.
RegOpenKeyTransacted Opens the specified registry key and associates it with a transaction.
RegOpenUserClassesRoot Retrieves a handle to the HKEY_CLASSES_ROOT key for the specified user.
RegOverridePredefKey Maps a predefined registry key to a specified registry key.
RegQueryInfoKey Retrieves information about the specified registry key.
RegQueryMultipleValues Retrieves the type and data for a list of value names associated with an open registry key.
RegQueryReflectionKey Determines whether reflection has been disabled or enabled for the specified key.
RegQueryValueEx Retrieves the type and data for a specified value name associated with an open registry key.
RegReplaceKey Replaces the file backing a registry key and all its subkeys with another file.
RegRestoreKey Reads the registry information in a specified file and copies it over the specified key.
RegSaveKey Saves the specified key and all of its subkeys and values to a new file.
RegSaveKeyEx Saves the specified key and all of its subkeys and values to a new file. You can specify the format for the saved key or hive.
RegSetKeyValue Sets the data for the specified value in the specified registry key and subkey.
RegSetKeySecurity Sets the security of an open registry key.
RegSetValueEx Sets the data and type of a specified value under a registry key.
RegUnLoadKey Unloads the specified registry key and its subkeys from the registry.

 

The following shell functions can be used with the registry:

The following are the initialization-file functions. They retrieve information from and copy information to a system- or application-defined initialization file. These functions are provided only for compatibility with 16-bit versions of Windows. New applications should use the registry.

FunctionDescription
GetPrivateProfileInt Retrieves an integer associated with a key in the specified section of an initialization file.
GetPrivateProfileSection Retrieves all the keys and values for the specified section of an initialization file.
GetPrivateProfileSectionNames Retrieves the names of all sections in an initialization file.
GetPrivateProfileString Retrieves a string from the specified section in an initialization file.
GetPrivateProfileStruct Retrieves the data associated with a key in the specified section of an initialization file.
GetProfileInt Retrieves an integer from a key in the specified section of the Win.ini file.
GetProfileSection Retrieves all the keys and values for the specified section of the Win.ini file.
GetProfileString Retrieves the string associated with a key in the specified section of the Win.ini file.
WritePrivateProfileSection Replaces the keys and values for the specified section in an initialization file.
WritePrivateProfileString Copies a string into the specified section of an initialization file.
WritePrivateProfileStruct Copies data into a key in the specified section of an initialization file.
WriteProfileSection Replaces the contents of the specified section in the Win.ini file with specified keys and values.
WriteProfileString Copies a string into the specified section of the Win.ini file.

 

Obsolete Functions

These functions are provided only for compatibility with 16-bit versions of Windows:

 

 

Yhteisösisältö

Lisää
Näytä:
© 2015 Microsoft