Oliko tämä sivu hyödyllinen?
Tätä sisältöä koskeva palautteesi on tärkeää. Kerro meille mielipiteesi.
Onko sinulla lisäpalautetta?
1500 merkkiä jäljellä
Enumerating Registry Subkeys
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Tätä sisältöä ei ole saatavilla kielelläsi. Tässä on englanninkielinen versio.

Enumerating Registry Subkeys

The following example uses the RegQueryInfoKey, RegEnumKeyEx, and RegEnumValue functions to enumerate the subkeys of the specified key. The hKey parameter passed to each function is a handle to an open key. This key must be opened before the function call and closed afterward.


// QueryKey - Enumerates the subkeys of key and its associated values.
//   hKey - Key whose subkeys and values are to be enumerated.

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <tchar.h>

#define MAX_KEY_LENGTH 255
#define MAX_VALUE_NAME 16383
 
void QueryKey(HKEY hKey) 
{ 
  TCHAR  achKey[MAX_KEY_LENGTH];  // buffer for subkey name
  DWORD  cbName;          // size of name string 
  TCHAR  achClass[MAX_PATH] = TEXT(""); // buffer for class name 
  DWORD  cchClassName = MAX_PATH; // size of class string 
  DWORD  cSubKeys=0;        // number of subkeys 
  DWORD  cbMaxSubKey;       // longest subkey size 
  DWORD  cchMaxClass;       // longest class string 
  DWORD  cValues;       // number of values for key 
  DWORD  cchMaxValue;     // longest value name 
  DWORD  cbMaxValueData;    // longest value data 
  DWORD  cbSecurityDescriptor; // size of security descriptor 
  FILETIME ftLastWriteTime;   // last write time 
 
  DWORD i, retCode; 
 
  TCHAR achValue[MAX_VALUE_NAME]; 
  DWORD cchValue = MAX_VALUE_NAME; 
 
  // Get the class name and the value count. 
  retCode = RegQueryInfoKey(
    hKey,          // key handle 
    achClass,        // buffer for class name 
    &cchClassName,      // size of class string 
    NULL,          // reserved 
    &cSubKeys,        // number of subkeys 
    &cbMaxSubKey,      // longest subkey size 
    &cchMaxClass,      // longest class string 
    &cValues,        // number of values for this key 
    &cchMaxValue,      // longest value name 
    &cbMaxValueData,     // longest value data 
    &cbSecurityDescriptor,  // security descriptor 
    &ftLastWriteTime);    // last write time 
 
  // Enumerate the subkeys, until RegEnumKeyEx fails.
  
  if (cSubKeys)
  {
    printf( "\nNumber of subkeys: %d\n", cSubKeys);

    for (i=0; i<cSubKeys; i++) 
    { 
      cbName = MAX_KEY_LENGTH;
      retCode = RegEnumKeyEx(hKey, i,
           achKey, 
           &cbName, 
           NULL, 
           NULL, 
           NULL, 
           &ftLastWriteTime); 
      if (retCode == ERROR_SUCCESS) 
      {
        _tprintf(TEXT("(%d) %s\n"), i+1, achKey);
      }
    }
  } 
 
  // Enumerate the key values. 

  if (cValues) 
  {
    printf( "\nNumber of values: %d\n", cValues);

    for (i=0, retCode=ERROR_SUCCESS; i<cValues; i++) 
    { 
      cchValue = MAX_VALUE_NAME; 
      achValue[0] = '\0'; 
      retCode = RegEnumValue(hKey, i, 
        achValue, 
        &cchValue, 
        NULL, 
        NULL,
        NULL,
        NULL);
 
      if (retCode == ERROR_SUCCESS ) 
      { 
        _tprintf(TEXT("(%d) %s\n"), i+1, achValue); 
      } 
    }
  }
}

void __cdecl _tmain(void)
{
  HKEY hTestKey;

  if( RegOpenKeyEx( HKEY_CURRENT_USER,
    TEXT("SOFTWARE\\Microsoft"),
    0,
    KEY_READ,
    &hTestKey) == ERROR_SUCCESS
   )
  {
   QueryKey(hTestKey);
  }
  
  RegCloseKey(hTestKey);
}


 

 

Yhteisösisältö

Lisää
Näytä:
© 2015 Microsoft