Oliko tämä sivu hyödyllinen?
Tätä sisältöä koskeva palautteesi on tärkeää. Kerro meille mielipiteesi.
Onko sinulla lisäpalautetta?
1500 merkkiä jäljellä
Vie (0) Tulosta
Laajenna kaikki
EN
Tätä sisältöä ei ole saatavilla kielelläsi. Tässä on englanninkielinen versio.

SHDeleteKey function

Deletes a subkey and all its descendants. This function removes the key and all the key's values from the registry.

Syntax


LSTATUS SHDeleteKey(
  _In_     HKEY    hkey,
  _In_opt_ LPCTSTR pszSubKey
);

Parameters

hkey [in]

Type: HKEY

A handle to an open registry key, or one of the following predefined keys:

HKEY_CLASSES_ROOT
HKEY_CURRENT_CONFIG
HKEY_CURRENT_USER
HKEY_LOCAL_MACHINE
HKEY_PERFORMANCE_DATA
HKEY_USERS
pszSubKey [in, optional]

Type: LPCTSTR

The address of a null-terminated string specifying the name of the key to delete.

Return value

Type: LSTATUS

Returns ERROR_SUCCESS if successful, or a nonzero error code defined in Winerror.h otherwise. You can use the FormatMessage function with the FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM flag to retrieve a generic description of the error.

Remarks

Alternatively, use the RegDeleteKey or RegDeleteTree function.

Requirements

Minimum supported client

Windows 2000 Professional, Windows XP [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows 2000 Server [desktop apps only]

Header

Shlwapi.h

Library

Shlwapi.lib

DLL

Shlwapi.dll (version 4.71 or later)

Unicode and ANSI names

SHDeleteKeyW (Unicode) and SHDeleteKeyA (ANSI)

 

 

Yhteisösisältö

Lisää
Näytä:
© 2015 Microsoft