Microsoft-kehittäjien koodi

yleistä

1

perusasiat

2

työkalut

3

koodaaminen

Mitä työasemakehitys on? (yleistä)

Työasemakehitys käsittää koko prosessin sellaisten ohjelmistojen kehittämiseksi, joita käytetään normaaleissa tietokoneissa. Työasemasovellukset voivat hyödyntää laitteiston kaikkia ominaisuuksia. Kehitettävä ohjelmisto voi olla esimerkiksi järjestelmäohjelmisto, joka auttaa käyttöympäristöä tai sovellusohjelmistoja. Sovellusohjelmistot on tarkoitettu yhden tehtävän tai toisiinsa liittyvien tehtävien suorittamiseen. Tällaisia ovat sovelluksia ovat esimerkiksi pelit, tekstinkäsittelyohjelmat ja mukautetut yrityssovellukset.

1perusasiat 

Katso tämä video, josta saat lisätietoja Microsoftin työasemakehitystarjonnasta. Sen jälkeen voit valmistella ympäristösi asentamalla työkalut, joilla sitten kehität ja luot ensimmäisen työasemasovelluksesi.

katso video

TUTUSTU TYÖASEMAKEHITYKSEN PERUSASIOIHIN
Video | 10 minuuttia | työasemakehitys | kesäkuu 2010

Windows-asiakaskehitys käsittää kolme päämallia: C++-natiiviohjelmointi suoraan Windowsin ohjelmointirajapinnoille, hallittu .NET-koodi Win Formsin tai Windows Presentation Foundationin (WPF) avulla ja hallittu .NET-koodi Silverlightin kanssa nopeaan sovelluskehitykseen. Voit käyttää mitä tahansa näistä ohjelmointiympäristöistä sekä monista muista ympäristöistä Visual Studiolla, joka on Microsoftin integroitu kehitysympäristö. Videossa kerrotaan, milloin mitäkin ohjelmointiympäristöä kannattaa käyttää.

Tavoite: tämän videon avulla saat itsellesi vankat perustiedot työasemakehityksestä.

2työkalut 

Valitse asennettavaksi jokin seuraavista ohjelmista:

Lataa VB 2010 Express Lataa Visual C# 2010 Express Lataa Visual C++ 2010 Express


Jos tarvitset apua oikean Visual Studio -version valintaan, tutustu Visual Studio 2010 -versioiden vertailutaulukkoon.
Jos haluat lisätietoja ryhmäkehityksestä, tutustu sovellusten elinkaarihallintaan.

3koodaaminen 

Lataa esimerkkikoodi ja toimi sitten näiden videoiden ohjeiden mukaan – näin voit aloittaa koodaamisen välittömästi.

katso video

TÄYSI HALLINTA
Video | 16 minuuttia | Win32 | kesäkuu 2010

Win32 on ohjelmointirajapinta (API), jolla voit luoda kaikenlaisia Windows-sovelluksia. Win32 tarjoaa palveluita (kuten tiedostokäytön) ja käyttöliittymäelementtejä (kuten piirtämisen ja valintaikkunoissa annettujen tietojen käytön) sovelluksillesi. Win32:lla kirjoitettujen sovellusten käytössä on laajin valikoima Windows-toimintoja ja -ominaisuuksia.

Seuraavaksi: lue lisätietoja C++-kehityksestä

Hanki tämän projektin koodi  C++

katso video

HALLINTAA JA NOPEAMPAA KEHITYSTÄ
Video | 16 minuuttia | MFC | kesäkuu 2010

Microsoft Foundation Class Library (MFC) paketoi Win32-ohjelmointirajapinnat siten, että niitä voidaan käyttää saumattomammin C++-sovellusten kanssa. Yhdessä MFC ja C++ tarjoavat hyvän tasapainon nopean sovelluskehityksen ja monipuolisen hallinnan välillä koko ympäristössä kokeneille kehittäjille.

Seuraavaksi: lue lisätietoja MFC-luokista

Hanki tämän projektin koodi  C++

katso video

TWIITTAUKSIA NOPEASTA SOVELLUSKEHITYKSESTÄ
Video | 30 minuuttia | WPF | kesäkuu 2010

WPF on ohjelmointirajapinta, jolla voit luoda graafisia Windows-sovelluksia. WPF, joka on osa Microsoft .NET Framework 4:ää, tarjoaa työkalut, joilla voit luoda mediasisältöä, tiedostoja, laitteistokiihdytystä, vektorigrafiikkaa, erilaisten muotokertoimien skaalattavuutta, Windows-integrointia, vuorovaikutteista tietojen visualisointia ja erinomaista sisällön luettavuutta hyödyntäviä käyttöliittymiä.

Seuraavaksi: lue lisätietoja WPF:stä

Hanki tämän projektin koodi  C#  VB

katso video

TWIITTAAMINEN SILVERLIGHTIN AVULLA MONIPUOLISEN INTERNET-SOVELLUKSEN SUORITTAMISEKSI TYÖASEMASSA
Video | 34 minuuttia | Silverligh | kesäkuu 2010

Silverlight on ohjelmointirajapinta, jolla voit luoda graafisia Windows- tai verkkosovelluksia. Silverlight, joka on osa Microsoft .NET Framework 4:ää, mahdollistaa vuorovaikutteisten käyttöliittymien luomisen verkkokameroita, mikrofoneja ja tulostamista hyödyntäville verkko-, työasema- ja mobiilisovelluksille (online tai offline).

Seuraavaksi: lue lisätietoja Silverlightista

Hanki tämän projektin koodi  C#  VB

video

Kehittäjille tarkoitettu sisältö

C++: aloita Visual C++ -kehitys
Lue lisätietoja Visual C++ -kehittämisestä sekä Windows- ja .NET-pohjaisten sovellusten kehittämisestä.

Windows 7: aloita sovelluskehitys
Opi kehittämään sovelluksia ja integroimaan ne Windows 7:n Shell-ominaisuuksien kanssa.

WPF ja Windows Forms työasemille
Lue lisää WPF:n ja Windows Formsin eroista sekä etsi linkkejä lisäkoulutukseen.

Silverlight – selaimesta työasemiin
Opettele kirjoittamaan työasemissa suoritettavia Silverlight-sovelluksia-

LightSwitch: aloita yrityssovellusten kehittäminen
Opettele luomaan nopeasti ammattimaisia yrityssovelluksia – omasta osaamistasostasi riippumatta.

C# ja .NET Java-kehittäjille
Tämä artikkeli sisältää C#- ja Visual Studio -esittelyn Java-kehittäjille.

Kirjat

Foundations of C++/CLI: The Visual C++ Language for .NET 3.5
Tutustu C++:n ja CLI:n ominaisuuksiin, jotka tekevät siitä yhden .NET Frameworkin tehokkaimmista ja hauskimmista kielistä.
Pro WPF in VB 2010
Tutustu siihen, miten WPF todella toimii. Tämä kirja tarjoaa selkeitä ja käytännöllisiä neuvoja, joita tarvitset kehittääksesi laadukkaita WPF-sovelluksia.
Windows via C/C++
Tämä kirja sisältää syvällisen ja kattavan esittelyn Windows-käyttöjärjelmästä ja ohjelmointirajapintatasolla ohjelmoinnista.
Pro Business Applications with Silverlight 4
Opi suunnittelemaan ja kehittään tehokkaita yrityssovelluksia Silverlight 4:llä ja C#:llä.
Pro Windows 7 Multitouch and Microsoft Surface Development
Lue monikosketuksia tukevien sovellusten kehittämisestä sekä hanki vinkkejä hyvän käytettävyyden takaavien monikosketustoimintojen kehittämiseen.