RetailVendortoUseinReturnsTypeBase Enumeration [AX 2012]