Chinese Phonemes (SAPI 5.3)

Speech API 5.3
Microsoft Speech API 5.3

Chinese Phonemes

The following table defines the Chinese language phoneme set.

SymbolPhoneIDExample
-1Syllable boundary (hyphen)
!2Sentence terminator (exclamation mark)
&3word boundary
,4Sentence terminator (comma)
.5Sentence terminator (period)
?6Sentence terminator (question mark)
_7Silence (underscore)
+8primary stress
*9secondary stress
110Tone 1
211Tone 2
312Tone 3
413Tone 4
514Tone 5
a15a 1 fei 1 (rogue)
ai16ai 4 ren 2 (lover)
an17an 1 quan 2 (safe)
ang18ang 1 zang 1 (dirty)
ao19jiao 1 ao 4 (proud)
ba20ba 4 ba 5 (dad)
bai21bai 2 se 4 (white)
ban22mu 4 ban 3 (board)
bang23bang 3 jia 4 (kidnap)
bao24yong 1 bao 4 (embrace)
bei25bei 3 fang 1 (north)
ben26ben 4 dan 4 (fool)
beng27beng 4 tiao 4 (jump)
bi28bi 2 zi 5 (nose)
bian29bian 4 hua 5 (change)
biao30biao 3 ge 2 (table)
bie31li 2 bie 2 (part with)
bin32bin 1 ke 4 (guest)
bing33shi 4 bing 1 (soldier)
bo34bo 2 dou 4 (wrestle)
bu35bu 4 xing 2 (walk)
ca36ca 1 gan 1 (wipe)
cai37cai 1 ce 4 (guess)
can38can 1 jia 1 (join)
cang39cang 1 ying 5 (fly)
cao40cao 1 chang 3 (playground)
ce41ce 4 liang 2 (measure)
cen42cen 1 ci 1 (uneven)
ceng43ceng 2 jing 1 (once)
cha44jian 3 cha 2 (check)
chai45chai 1 hui 3 (demolish)
chan46chan 3 ye 4 (industry)
chang47jing 1 chang 2 (often)
chao48chao 1 yue 4 (exceed)
che49qi 4 che 1 (automobile)
chen50chen 2 jiu 4 (old)
cheng51cheng 2 che 1 (ride)
chi52chi 2 dao 4 (late for)
chong53chong 1 man 3 (full of)
chou54chou 2 hen 4 (hatred)
chu55chu 2 fa 3 (division)
chuai56chuai 3 ce 4 (guess)
chuan57lun 2 chuan 2 (ship)
chuang58chuang 4 ye 4 (carve out)
chui59tie 3 chui 2 (hammer)
chun60chun 1 tian 1 (spring)
chuo61wo 4 chuo 4 (dirty)
ci62ci 2 qi 4 (porcelain)
cong63cong 2 lin 2 (thicket)
cou64jin 3 cou 4 (compact)
cu65cu 4 xiao 1 (sales promotion)
cuan66tao 2 cuan 4 (run away)
cui67cui 1 cu 4 (press)
cun68xiang 1 cun 1 (country)
cuo69cuo 4 wu 4 (error)
da70da 4 (big)
dai71dai 4 biao 3 (delegate)
dan72dan 4 shi 4 (but)
dang73dang 1 ran 2 (sure)
dao74dao 1 (knife)
de75de 5 (function word)
dei76dei 3 (must)
den77den 4 (yank)
deng78ban 3 deng 4 (wooden stool)
di79di 2 que 4 (certainly)
dia80dia 3 (coquetry voice)
dian81dian 3 (dot)
diao82diao 4 (hang)
die83die 1 dao 3 (tumble)
ding84jue 2 ding 4 (decide)
diu85diu 1 qi 4 (discard)
dong86dong 1 fang 1 (east)
dou87zhan 4 dou 4 (struggle)
du88du 4 jue 2 (stop)
duan89duan 3 (short)
dui90dui 4 (right)
dun91ting 2 dun 4 (halt)
duo92duo 1 yu 2 (unnecessary)
e93e 4 (hungry)
ei94ei 4 (yes)
en95en 1 hui 4 (favor)
er96er 3 (ear)
fa97fa 1 zhan 3 (development)
fan98fan 4 (rice)
fang99fang 2 jian 1 (room)
fei100fei 1 (fly)
fen101fen 1 bie 2 (separate)
feng102feng 1 (wind)
fo103fo 2 (buddha)
fou104fou 3 ding 4 (denial)
fu105fu 4 qin 1 (father)
ga106gan 1 ga 4 (awkward)
gai107ying 1 gai 1 (should)
gan108gan 1 jing 4 (neatness)
gang109gang 1 cai 2 (just)
gao110gao 1 (tall)
ge111pin 3 ge 2 (character)
gei112gei 3 yu 3 (give)
gen113gen 1 (root)
geng114geng 4 jia 1 (much more)
gong115gong 1 ren 2 (worker)
gou116zu 2 gou 4 (enough)
gu117gu 4 xiang 1 (hometown)
gua118xi 1 gua 1 (watermelon)
guai119qi 2 guai 4 (oddness)
guan120guan 1 bi 4 (close)
guang121guang 1 (light)
gui122gui 3 (ghost)
gun123gun 4 (stick)
guo124guo 4 qu 4 (past)
ha125ha 1 (sound of laugh)
hai126hai 2 zi 5 (child)
han127chu 1 han 4 (sweat)
hang128hang 2 xing 2 (sail)
hao129hao 3 (good)
he130he 2 (river)
hei131hei 1 (black)
hen132hen 3 (very)
heng133heng 2 xiang 4 (landscape orientation)
hong134hong 2 (red)
hou135hou 2 zi 5 (monkey)
hu136hu 2 xu 1 (beard)
hua137hua 4 (picture)
huai138huai 4 (bad)
huan139huan 2 jing 4 (environment)
huang140huang 2 se 4 (yellow)
hui141hui 1 huang 2 (refulgence)
hun142hun 2 zhuo 2 (muddy)
huo143huo 3 (fire)
ji144ji 2 shi 2 (in time)
jia145jia 4 qi 1 (holiday)
jian146jian 3 dan 1 (simple)
jiang147jiang 1 (river)
jiao148jiao 1 tong 1 (traffic)
jie149jie 2 ri 4 (feast)
jin150jin 3 zhang 1 (strain)
jing151gan 1 jing 4 (neatness)
jiong152jiong 3 po 4 (embarrassed)
jiu153jiu 3 (nine)
ju154ju 4 zi 5 (sentence)
juan155juan 3 qu 1 (curl)
jue156jue 2 ding 4 (decide)
jun157jun 1 dui 4 (army)
ka158ka 3 che 1 (truck)
kai159kai 3 xuan 2 (triumph)
kan160kan 4 (see)
kang161di 3 kang 4 (resist)
kao162kao 3 shi 4 (test)
ke163ke 3 (thirsty)
kei164kei 1 (scold)
ken165ken 3 ding 4 (affirm)
keng166keng 1 hai 4 (entrap)
kong167kong 1 qi 4 (air)
kou168kou 3 (mouth)
ku169jian 1 ku 3 (trial)
kua170kua 1 jiang 3 (praise)
kuai171kuai 4 (fast)
kuan172kuan 1 kuo 4 (openness)
kuang173kong 1 kuang 4 (void)
kui174kui 1 qian 4 (owe)
kun175kun 4 nan 2 (hard)
kuo176kuo 4 da 4 (enlarge)
la177la 4 jiao 1 (hot pepper)
lai178lai 2 (come)
lan179lan 2 se 4 (blue)
lang180lang 2 (wolf)
lao181lao 3 (old)
le182kuai 4 le 4 (happy)
lei183lei 2 (thunder)
leng184leng 3 ku 4 (steeliness)
li185li 2 (pear)
lia186lia 2 (two)
lian187lian 3 (face)
liang188li 4 liang 4 (power)
liao189zuo 2 liao 4 (seasoning)
lie190lin 3 lie 4 (severe)
lin191lin 3 lie 4 (severe)
ling192ling 2 mu 4 (mausoleum)
liu193liu 2 dong 4 (flow)
lo194lo 5 (function word)
long195long 2 (dragon)
lou196lou 4 (leak)
lu197lu 4 di 4 (land)
luan198hun 4 luan 4 (chaos)
lue199ce 4 lue 4 (tactic)
lun200yi 4 lun 4 (discuss)
luo201xia 4 luo 4 (whereabouts)
lv202lv 4 se 4 (green)
ma203ma 3 (horse)
mai204mai 2 zang 4 (bury)
man205man 3 zu 2 (satisfy)
mang206cong 1 mang 2 (hurry)
mao207mao 1 (cat)
me208shen 2 me 5 (what)
mei209mei 2 you 3 (no)
men210wo 3 men 2 (we)
meng211meng 4 (dream)
mi212hun 1 mi 2 (coma)
mian213mian 4 ji 5 (area)
miao214miao 4 (temple)
mie215mie 4 jue 2 (annihilation)
min216ren 2 min 2 (people)
ming217ming 2 bai 2 (clearness)
miu218huang 1 miu 4 (absurd)
mo219mo 4 shui 3 (ink)
mou220mou 2 lue 4 (trick)
mu221mu 4 biao 1 (target)
na222na 4 li 3 (there)
nai223nai 3 nai 5 (grandmother)
nan224nan 2 fang 1 (south)
nang225nang 2 kuo 4 (include)
nao226re 4 nao 4 (liveliness)
ne227mu 4 ne 4 (numb)
nei228nei 4 bu 4 (inside)
nen229nen 4 lv 4 (light green)
neng230neng 2 gou 4 (be capable of)
ni231ni 3 (you)
nian232nian 2 (year)
niang233gu 1 niang 5 (girl)
niao234niao 3 (bird)
nie235nie 4 (bite)
nin236nin 2 (you)
ning237an 1 ning 2 (peace)
niu238niu 2 (bull)
nong239nong 2 min 2 (farmer)
nou240nou 4 (weeding)
nu241nu 3 li 4 (try hard)
nuan242wen 1 nuan 3 (warm)
nue243nue 4 dai 4 (abuse)
nuo244nuo 4 yan 2 (promise)
nv245nv 3 zi 3 (woman)
o246o 5 (function word)
ou247ou 1 yang 2 (Chinese first name)
pa248hai 4 pa 4 (scare)
pai249pai 4 qian 3 (send)
pan250pan 4 tu 2 (betrayer)
pang251pang 2 da 4 (huge)
pao252pao 3 (run)
pei253pei 2 ban 4 (accompany)
pen254pen 2 di 4 (pan)
peng255peng 2 pai 4 (surge)
pi256pi 2 fu 1 (skin)
pian257qi 1 pian 4 (cheat)
piao258piao 4 liang 4 (pretty)
pie259pie 1 kai 1 (put aside)
pin260pin 2 fan 2 (frequency)
ping261ping 2 zi 5 (bottle)
po262po 4 huai 4 (damage)
pou263pou 2 (hold something with cupped hand)
pu264pu 2 tao 5 (grape)
qi265qi 3 qiu 2 (beg)
qia266qia 4 dang 4 (proper)
qian267qian 1 xu 1 (humility)
qiang268qiang 2 da 4 (powerful)
qiao269qiao 3 miao 4 (artifice)
qie270xiu 1 qie 4 (shyness)
qin271qin 1 zi 4 (oneself)
qing272qing 1 song 1 (easy)
qiong273qiong 2 (poverty)
qiu274qiu 2 fan 4 (prisoner)
qu275qu 1 dong 4 (drive)
quan276quan 2 bu 4 (all)
que277que 4 ding 4 (ensure)
qun278qun 2 zhong 4 (crowd)
ran279ran 2 hou 4 (then)
rang280tu 3 rang 3 (soil)
rao281wei 2 rao 4 (surround)
re282re 4 (hot)
ren283ren 2 lei 4 (human being)
reng284reng 2 ran 2 (all the same)
ri285ri 4 chu 1 (sunrise)
rong286rong 2 yao 4 (glory)
rou287niu 2 rou 4 (beef)
ru288ru 2 guo 3 (if)
ruan289rou 2 ruan 3 (soft)
rui290rui 4 zhi 4 (smart)
run291shi 1 run 4 (wetness)
ruo292ruo 4 xiao 3 (puniness)
sa293sa 1 (three)
sai294bi 3 sai 4 (compete)
san295fen 1 san 4 (disperse)
sang296sang 4 (die)
sao297da 3 sao 3 (sweep)
se298yan 2 se 4 (color)
sen299sen 1 lin 2 (forest)
seng300seng 1 lv 3 (monk)
sha301sha 1 chang 3 (battlefield)
shai302ri 4 shai 4 (be exposed to the sun)
shan303shan 4 liang 2 (goodness)
shang304shang 4 mian 4 (top)
shao305shao 4 nian 2 (youth)
she306she 2 (snake)
shei307shei 2 (who)
shen308shen 2 me 5 (what)
sheng309sheng 1 yin 1 (voice)
shi310shi 4 fei 1 (dispute)
shou311shou 3 (hand)
shu312shu 4 mu 4 (tree)
shua313shua 1 zi 5 (brush)
shuai314shuai 1 da 3 (beat)
shuan315men 2 shuan 1 (latch)
shuang316shuang 1 (pair)
shui317shui 3 (water)
shun318shun 4 li 4 (all right)
shuo319shuo 1 (say)
si320si 4 (four)
song321song 4 bie 2 (send-off)
sou322sou 1 cha 2 (search)
su323su 4 du 4 (speed)
suan324suan 4 fa 3 (arithmetic)
sui325sui 1 ran 2 (though)
sun326sun 3 shi 1 (loss)
suo327suo 3 yi 3 (so)
ta328ta 1 men 2 (they)
tai329tai 4 (too)
tan330tan 2 hua 4 (talk)
tang331tang 2 (sugar)
tao332tao 2 pao 3 (flee)
te333te 4 bie 2 (special)
tei334tei 1 (very)
teng335ben 1 teng 2 (riot)
ti336ti 1 zi 5 (ladder)
tian337tian 1 (sky)
tiao338tiao 4 yue 4 (jump)
tie339tie 3 (iron)
ting340ting 1 (listen)
tong341tong 3 yi 1 (unify)
tou342tou 2 (head)
tu343tu 3 di 4 (earth)
tuan344tuan 2 jie 2 (solidify)
tui345tui 1 dong 4 (push)
tun346tun 2 ji 1 (store up)
tuo347tuo 1 yi 1 (undress)
wa348qing 1 wa 1 (frog)
wai349wai 4 mian 4 (outside)
wan350wan 4 (ten thousands)
wang351si 3 wang 2 (death)
wei352wei 3 da 4 (great)
wen353wen 2 hua 4 (culture)
weng354lao 3 weng 1 (oldman)
wo355wo 3 (I)
wu356wu 2 lun 4 (no matter what)
xi357xi 1 fang 1 (west)
xia358xia 4 mian 4 (bottom)
xian359xian 4 zai 4 (now)
xiang360xiang 4 (like)
xiao361xiao 3 (small)
xie362xie 3 (write)
xin363xin 1 (new)
xing364xing 2 dong 4 (act)
xiong365xiong 2 (bear)
xiu366xiu 1 xi 5 (break)
xu367xu 1 yao 4 (need)
xuan368xuan 1 bu 4 (declare)
xue369xue 3 (snow)
xun370xun 2 wen 4 (ask for)
ya371ya 4 zhou 1 (Asia)
yan372yan 4 zi 5 (swallow)
yang373tai 4 yang 2 (sun)
yao374yao 1 qiu 2 (require)
ye375ye 2 ye 5 (grandfather)
yi376yi 1 (one)
yin377yin 1 yue 4 (music)
ying378ying 1 gai 1 (should)
yo379yo 5 (function word)
yong380yong 3 yuan 3 (forever)
you381you 2 yu 2 (due to)
yu382yu 2 (fish)
yuan383yuan 2 lai 2 (formerly)
yue384yue 4 (month)
yun385yun 2 (cloud)
za386za 2 luan 4 (disorder)
zai387zai 4 jian 4 (farewell)
zan388zan 2 men 5 (our)
zang389ang 1 zang 1 (dirty)
zao390zao 3 chen 2 (morning)
ze391ze 2 ren 4 (response)
zei392zei 2 (thief)
zen393zan 4 yang 2 (praise)
zeng394zeng 1 jia 1 (add)
zha395zha 4 dan 4 (bomb)
zhai396qian 4 zhai 4 (owe)
zhan397zhan 4 li 4 (stand)
zhang398zhang 1 kai 1 (open)
zhao399zhao 1 huan 4 (summon)
zhe400zhe 4 li 3 (here)
zhei401zhei 5 (this)
zhen402zhen 1 zheng 4 (real)
zheng403zheng 4 yi 4 (justice)
zhi404yi 4 zhi 4 (restrain)
zhong405zhong 1 guo 2 (China)
zhou406si 4 zhou 1 (around)
zhu407zhu 1 (pig)
zhua408zhua 1 (grab)
zhuai409zhuai 4 (pull)
zhuan410zhuan 1 (brick)
zhuang411zhuang 1 (pretend)
zhui412zhui 1 (chase)
zhun413zhun 3 (precise)
zhuo414zhuo 1 (table)
zi415zi 4 (character)
zong416zong 3 (total)
zou417zou 3 (walk)
zu418zu 1 (rent)
zuan419zuan 4 (diamond)
zui420zui 4 (most)
zun421zun 1 (respect)
zuo422zuo 4 (sit)
Show: