SpTTSEngineSite (DDK) (SAPI 5.3)

Speech API 5.3
Microsoft Speech API 5.3

SpTTSEngineSite (DDK)

SpTTSEngineSite
ISpTTSEngineSite
Show: