SpTTSEngine (DDK) (SAPI 5.3)

Speech API 5.3
Microsoft Speech API 5.3

SpTTSEngine (DDK)

SpTTSEngine
ISpTTSEngine
ISpObjectWithToken
Show: